Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde insan kaynaklari yönetimi uygulamalarinin değerlendirilmesi (kayseri ili örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi1
Görüntülenme :
491
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Kayseri ilinde bulunan işletmelerin insan kaynakları uygulamaları- nın bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda 21 özel ve 14 kamu olmak üzere toplam 35 işletme yer almıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen bir envanter kullanılmıştır. Envanter hakkında uzman görüşleri alınarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, işletmelerde personel özlük işleri ve disiplin işlemleri gibi kayıt tutmaktan öte gitmeyen rutin işlerin çoğunlukla kullanıldığı, iş analizi ve iş değerleme gibi insan kaynakları uygulamalarının daha az kullanıldığı ve koç- luk - mentorlük uygulamasının hiçbir işletme tarafından kullanılmadığı saptanmıştır. Araş- tırma bulguları özel sektörde insan kaynakları uygulamalarına daha fazla önem verildiğini göstermektedir. Bulgular ilgili alan yazını kapsamında tartışılmış ve bazı önerilerde bulu- nulmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, an evaluation is made of enterprises’ human resources practices in the city of Kayseri. The study group of this research is consisted of 21 private and 14 public sector organizations, in total 35 organizations. Data are collected by an inventory which is developed by the researcher and necessary arrangements have been made based on expert opinions. Findings showed that routine and record keeping tasks as personnel affairs and discipline procedures are used frequently, human resources practices as job analysis and job evaluation are used less frequently and coaching – mentoring application is not used by organizations. The research findings showed that private sector organizations give more importance to human resources practices. The findings of this study are discussed and some suggestions are made for future research. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :