Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Joseph roth’un hıob romanında değişim yansımaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Niğde Ünviversitesi Fen-Edb. Fak.1
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Avusturya’lı yazar Joseph Roth, 1894 yılında Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Habsburg İmparatorluğu’nda doğmuş ve 1939 yılında Paris'te sürgün yıllarında ölmüştür. Yahudi asıllı bir yazar olması onun hayatında önemli bir rol oynamıştır. Bu durum, onun eserlerinde savaş ve sonrası yıllarının getirdiği yoksulluğu ve vatansızlığı işlemesinin yanı sıra yıkılan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile birlikte kaybolan geçmişini irdelemesine yol açmıştır. Makalede yazarın uluslararası başarıya ulaşan Hiob (Eyüp) adlı romanında dönemin insanının yaşadığı sosyal değişim olgusu ve onun sonucu olan yalnızlaşma süreci, kullanılan sembol ve motifler ışığında incelenmeye çalışılmaktadır. Ortaya konulan çalışmada aynı zamanda sözü edilen değişimin, iklimsel değişikliklerle ve anlık hava durumuyla çarpıcı bir şekilde verildiği görülmektedir. Roth'un Yahudi kimliği onun eserlerini ve dönemin insanını anlamamıza bir anahtar olmuştur. Bu yüzden bireyin duygu ve düşüncelerini, insanın değişime karşı bitmektükenmek bilmeyen direnci, dönemin insanının kimlik sorunu ve var oluş sorgulamasını eserden örneklerle yansıtılmıştır.

Özet İngilizce :

Joseph Roth was born into a Jewish family in 1894, in Brody, Galicia on the Eastern border of the Habsburg Empire. As a young man, he was exiled to Paris where he ultimately died in 1939. The Eastern European Jewish culture and his religious background played an important role in his works. Living in Western Europe as an Eastern European Jewish immigrant led him to write about the Habsburg Empire after the post-war years, Jewishness, homelessness, and the life-crushing poverty of the people of the time. Moreover, he felt deeply disconnected from his past so he began to investigate his Jewish origins which profoundly impacted his writing. In this article, the social changes, collective problems, and the process of isolation which Jewish people experienced during this period have been examined by giving symbols and motifs from the writer’s international book of success, Job, The Story of Simple Man (Hiob). In this paper, the seasonal changes and immediate weather conditions which parallel the situations in the book have been presented. Roth’s Jewish identity is the key to understanding his work and the mood of the time; therefore, the endless resistance of this period’s people to these social changes and their resulting identity crisises and questions about the state of existence have been reflected by giving examples from the novel.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :