Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internet ortamındaki bilgi paylaşımının tüketici satın alma kararına etkileri: interaktif bir araştırma

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, E.E. Müh. Bölümü2
Görüntülenme :
380
DOI :
Özet Türkçe :

Her konuda bilgi ihtiyacını karşılayabilmek için internete başvuran insanlar, satın almak istedikleri herhangi bir ürünle ilgili olarak da internet ortamında bilgi arayışı içerisine girmektedir. Tüketiciler tatmin veya tatminsizlik şeklinde ortaya çıkan satın alma sonrası duygularını birileriyle paylaşmak istemektedir. Bu bağlamda internet en kolay bilgi paylaşımı aracı olmaktadır. Tüketicilerin bir ürünle ilgili olarak satın alma kararı vermeden önce başvurabilecekleri bilgi paylaşım kaynağı olarak internet her an ulaşılabilecek bir iletişim aracı olmaktadır. Bu çalışma internet ortamındaki bilgi paylaşımının birer tüketici olan internet kullanıcılarına satın alma karar sürecindeki etkilerini ele almaktadır. Çalışma; internet ortamında firma, marka ve ürünlerle ilgili olarak paylaşılan bilgilerin tüketicileri ne şekilde etkilediklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında internet kullanıcılarının değerlendirmeleri anket metoduyla tespit edilmeye çalışılmış ve yapılan Çok Değişkenli Varyans Analiziyle (MANOVA) bu değerlendirmelerden sonuçlar çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada çeşitli kriterlere göre (yaş grupları, eğitim düzeyleri, gelirleri ve internete bağlandıkları yerler) sınıflandırılan internet kullanıcılarının internet ortamında bilgi paylaşımından etkilenme düzeylerinin farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The people, who recourse to internet to get rid of needed information, also goes into search in internet regarding something that wants to buy. Customers want to share their feelings appear as satisfied or lack of satisfiction. In this context, internet is the easiest way of sharing information. The internet, as an information sharing source before making a decission to buy any product, becomes a communication tool can be reach momently. This study approaches the effects of sharing informations on the internet to purchase decissions progresses of internet users, who are customers at the same time. The study intends to discover, how shared informations on the internet related on companies, brands and products effect the customers. In the content of the research, made an effort to understand internet users' comments via survey method and wanted to conclude with multivariate analysis of variance (MANOVA). In this research, aproached to the result, that the internet users sorted by several criterias (ages, educations, incomes and used locations to cannect the internet) effected difference levels from sharing information on the internet.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :