Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingiltere’nin güneydoğu anadolu’yu işgal arzusu ve bölge halkını kışkırtma faaliyetleri

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra İngiltere, kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi uygun bulmuştur. Bu doğrultuda Hindistan sömürgelerine giden yolun güvenliği bakımından kilit noktada bulunan Kuzey Irak bölgesini hâkimiyeti altında bulundurmayı düşünmüştür. Dolayısıyla hemen harekete geçmiş ve ateşkes antlaşmasının bazı maddelerini kendine dayanak noktası yaparak işgallere başlamıştır. Ancak İngiltere, Kuzey Irak'tan başka Güneydoğu Anadolu'ya yönelmiştir. Kuvvetli bir Türk yönetiminin bölgede bulunmasını kendisi açısından sakıncalı görmüştür. Bunun için de özellikle Kürtleri, para, değerli eşya, Kürt Devleti gibi vaatlerle kandırmaya ve kendi tarafına çekmeye çalışmıştır. Bu amaçla sivil ve askerî ajanlarını bölgeye göndermiştir. Fakat bunda başarılı olamayınca da bölge halkın , tehdit ve zor kullanma yollarıyla ikna etmeye çalışmıştır. Her halükârda İngiltere'nin girişimleri sonuçsuz kalmıştır.

Özet İngilizce :

The Great Britain thought to act about her interests after the Mondros Armistice. At this direction she planned to occupy Northern Iraq which is on the keypoint of the way of Indian colonies safety. So she started to occupy on the basis of Mondros Armistice s some articles especially 7 th and 16 th.

However the Great Britain, went towards Southeast Anatolia after Northern Iraq. She thought that a stronger Turkish administration who was in the region, opposed her. Because of this she tried to get especially Kurds in her favor to convince with money, valuable goods and a Kurdish State. Therefore she sent civilian and military spies to the region. But when she failured on this aim, she persuaded the region people with the way of threat and pressure. By all means nothing resulted from the Great Britain s attempts.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :