Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iknaya karşı direnç oluşturmada aşılama teorisinin aktif savunma ile destekleyici savunmanın karşılaştırması

Yazar kurumları :
Polis Akademisi Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu1, Özel Umut Eli Özel Eğitim Okulu2, Özel Doğangül Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi3
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

İknaya karşı direnç çalışmalarında tek yönlü iletişime kıyasla çift yönlü iletişimin daha etkili olacağı varsayımına dayanan aşılama teorisi, temel iki savunma tipini ayırt etmiştir. Bireyin görüşlerine karşıt tezin çürütülmesine dayanan aşılayıcı savunma ve bireyin görüşlerini destekleyen bilgilerin sağlanmasına dayanan destekleyici savunma iki temel savunma tipidir. Aşılayıcı savunma iki şekilde gerçekleşebilmektedir; karşıt tezin zayıf bir formunun bireye çürütülerek verilmesine dayanan pasif savunma ve bireyin bu tezi kendisinin çürütmesine dayanan aktif savunma. Çalışmamızda bu savunma tiplerinden aşılayıcı aktif savunma ve destekleyici savunma arasında bir karşılaştırma yapılmış ve bu iki savunma tipinin ikna mesajlarına karşı bireyin görüşlerini sağlamlaştırmasındaki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla çalışmamıza Mersin Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 69 kişi denek olarak katılmış ve bu denekler araştırmadaki 3 gruba (aşılama grubu, destekleme grubu ve kontrol grubu) seçkisiz olarak atanmıştır. Elde edilen veriler 2 X 2 X 2 gruplar arası deney düzenine uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Bulgularda aşılama teorisinin ileri sürdüğünün aksine aşılama grubu ile kontrol grubu arasında bir fark bulunamamışken destekleme grubu ile kontrol grubu arasında bir fark bulunmuştur. Bu çalışma destekleyici savunmanın, aşılama teorisinin savunma tiplerinden biri olan aktif savunmaya göre daha etkili olduğunu göstermektedir

Özet İngilizce :

In the researches of resistance to persuasion, the inoculation theory based on the assumption that two-sided messages are more effective than one-sided messages in a comparison has distinguished two basic defense types. Inoculative defense based on refutation of counterargument for individual’s opinion and supportive defense based on supportive information reinforcing person’s opinion are two types of basic defense. Inoculative defense is likely to take place in two different types. Passive defense based on presenting a weak form of counterargument with refutation to individual and active defense based on person’s self refutation of that thesis himself/herself. In our study, a comparison between supportive defense and inoculative active defense which is among these defense types has been done and the effects of those two types of defenses against persuasive messages in making person’s own opinions stronger investigated. In order to fulfill that purpose, 69 participants, who were students of University of Mersin, joined our study and those participants were assigned randomly into 3 groups (inoculation group, supportive group and control group) in this research. Obtained data was analyzed with statistical procedures in conformity with 2x2x2 intergroup empirical design. In analysis findings, contrary to fact that the inoculation theory put forward, no difference was found between inoculation group and control group, whereas the difference between support group and control group was found. This research showed that supportive defense is more effective than one of the active defense types of inoculation theory.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :