Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ii. meşrutiyet’te demokratik muhalefetin sonu: arnavut isyanlari ve sonuçlari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
691
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda güç kaybetmeye başlamasıyla birlikte Arnavut- lar, yeni arayışlar içine girmişlerdi. Balkanlarda diğer toplumların bağımsızlık çabaları, Arnavutlar arasında farklı davranışlar biçiminde ortaya çıkmıştı. 1878’den itibaren Arnavut ulusal kimliğini oluşturma mücadelesi, Jön Türk muhalefetinin geliştiği döneme rastlamıştı. Arnavutların desteği ile Türkiye’de rejim değişmiş, II. Abdülhamid’in güçlü saltanatı tehdit edilmeye başlanmıştı. Fakat Meşrutiyetten sonra Arnavutların dışlanmasıyla birlikte Arna- vutluk’ta gayri memnunlar çoğalmış ve küçük bir azınlığın isteği olan bağımsızlık süreci başlamıştı. Meşrutiyet sürecinde devleti meşgul eden Arnavutlar, hem batılı devletlerin nüfuz alanına girmiş hem de Balkan devletlerini harekete geçirerek, aralarında ittifak yap- malarını kolaylaştırmıştır. Bu da Balkan Savaşı’na giden süreci hızlandırmıştı. 

Özet İngilizce :

 With the start of the Ottoman State to lose power in the Balkans, the Albanians        together beyond into new trials. Other communities’ efforts of independence in the Balkans appeared in the form of different behaviours among the Albanians. Since 1878, the  Albanian national identity creation challenge. For the lack of Young Turkish era is evolving With the support of the Albanian regime has changed in Turkey in World War II. Abdulhamid's powerful reign had begun to be threatened. But in no longer on Saturdays, along with Albania after Albanian and a small minority had begun the process of  independence with the request. In the process of constitutional and Western States who engage in the State field to penetrate the Albanians as well as invoking the Balkan States, among them entered the Alliance made it easier to perform. This is also the process of  Balkan war outgoing. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :