Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Içsel pazarlama bağlaminda, iç müşterinin çaliştiği iş yerinden tatmin olma düzeyi ile demografik özellikleri arasindaki farkliliklarin tespitine yönelik ampirik bir çalişma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi1
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüz dünyasında işletmeler için, iç müşteri tatmini çok önemli bir olgu haline gelmiştir. Yaptığı i şten yeterince tatmin olmayan, mutsuz olan ve motive olamayan personelin dış müşterisine istenilen hizmeti vermesi oldukça zordur. Bu bağlamda, işletmelerin en temel politikası, dış müşterilerinin istek, ihtiyaç ve beklentilerinin en iyi şekilde karşılanmasının yanında, iç müşterisinin istek, ihtiyaç ve beklentilerinin de karşılanmasıdır.  Bu çalışmada, içsel pazarlamanın tanımı, kapsamı ve amacı incelenerek Nevşehir ilinde iki farklı alanda hizmet veren işletmenin personeline yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Verilerin analizinde, demografik özelliklere ait bulgular, yargılara ait standart sapma ve ortalamalar, keşifsel faktör analizi ve ANOVA analizlerinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda, iç müşterinin çalıştığı i ş yerinden tatmin olma düzeyleri ile demografik özellikleri arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.  

Özet İngilizce :

In today’s higly competitive world, internal customer satisfaction has became very important for businesses. Giving the desired service for the external customers is very hard for the staff (internal customers) who aren’t satisfied with their work, unhappy and unable to motivate themselves to their work. In this context, the basic policy of enterprises is meeting the wishes, needs and expectations of their internal customers as well as external ones. In this study, after examing the definition, scope and purpose of internal marketing, a survey has been conducted to the staff of two enterprises that serve in two different areas in Nevşehir and the research data were evaluated by using statistical tecniques. In the analysis of the data; the findings of the demographic characteristics, the standard deviation and averages, Exploratory Factor Analysis and ANOVA analysis were used.  After the analysis it has been determined that there are differences between internal customer satisfaction level of their work and demografic characteristics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :