Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iç göçlerin seçkinlik yaklaşımı ile analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Görüntülenme :
562
DOI :
Özet Türkçe :

Bireylerin coğrafi olarak bir yerden başka bir yere hareketi olarak tanımlanabilen göç, iki gruba ayrılır: İç göç ve dış göç. İç göç, ülke içindeki nüfus hareketleridir. Buna karşın, dış göç ise, ülkeler arası nüfus hareketi şeklinde ifade edilebilir. Çalışmanın temeli, literatürdeki iç göç yaklaşımlarından biri olan “seçkinlik yaklaşımı”na dayanır. Seçkinlik yaklaşımına göre göçmenler, nitelikleri bakımından kaynak bölgedeki seçkin bireylerden oluşur. Bu nitelikler arasında eğitim, yaş, cinsiyet, ırk, medeni durum gibi unsurlar yer alır. Seçkinlik yaklaşımında, göçmenlerin eğitimli, genç erkeklerden oluştuğu ileri sürülür. Seçkinlik yaklaşımı, çalışmamızda eğitim, yaş ve cinsiyet bakımından etüd edilmiştir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır: Teori ve uygulama. Teori bölümünde göçmenlerin nitelikleri, literatürdeki çalışmalar ışığında belirlenmiştir. Uygulama safhasında ise, ülkemizdeki göçmenlerin nitelikleri, teoriyle uyumlu olarak, istatistik veriler yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :