Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

I. büyük millet meclisi’nde kayseri mebusları ve milli mücadeledeki etkinlikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
471
DOI :
Özet Türkçe :

Milli Mücadele'nin Heyet-i Temsiliye safhası Ankara'da, Büyük Millet Meclisi'nin (BMM) açılmasıyla son bulmuştur. BMM Milli Mücadele'nin sahibi olan milli iradenin tecelli ve temerküz ettiği ulvi bir meclistir. Toplumun her katmanından, dini-milli ve ahlaki salâbete sahip temsilciler bu mecliste yerlerini almışlardır. BMM'nin açılması ile beraber bir merkezde toplanmaya çalışılan Milli Mücadele harekâtının kadrolarının iyi tanınması ve tanıtılmasının; hem verilen mücadelenin hangi şartlar altında gerçekleştirildiğinin daha iyi anlaşılması, hem de mücadelenin ruhunu teşkil eden bireysel çabaların şahıs biyografileri ışığında değerlendirilmesi açısından fayda sağlayacağı düşünülmüştür. Amasya, Erzurum ve Sivas ekseninde temelleri atılmış olan yeni Türk Devleti'nin, Ankara'ya taşınan meclis oluşturma çabaları ve 23 Nisan 1920 tarihinde başarılan bu girişim içerisinde, Kayseri mebuslarının da mutlak değerde katkı sahibi oldukları bir gerçektir. Bu çalışma kapsamında: I. BMM dâhilinde görev almış olan yedi Kayseri mebusunun yaşam öykülerinin yanı sıra, bu şahısların hem Milli Mücadele ve hem de meclis içerisindeki etkinlikleri noktalarında bilgi verilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Delegation Committee phase of National Struggle was finalized by the opening of Grand National Assembly (BMM) in Ankara. BMM is a lofty Assembly in which national willpower that belongs to National Struggle has appeared and centered. The members having religious, national and moral solidities, and who are coming from every layer of the society have taken their places in this assembly. Together with the opening of BMM, it has been thought that identifying and introducing the establishment of National Struggle Movement which tries to be collected in a center will be beneficial for both understanding under which conditions this struggle has been given, and evaluating the individual efforts that constitutes the spirit of this struggle in the illumination of the personal biographies. To this Assembly generating efforts of the new Turkish Government whose foundation was generated in Amasya, Erzurum and Sivas axis, in Ankara, and in this effort that has been succeeded on 23 April 1920, it is a reality that Kayseri parliament members have absolute contributions. In the scope of this study; information about the life stories of the seven Kayseri Parliament members who has taken duties in the first BMM, and their activity points both in National Struggle and this Parliament will be given.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :