Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hizmet kalitesi, değer, hasta tatmini ve davranışsal niyetler arasındaki ilişki: kayseri’de poliklinik hastalarına yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Kayseri’deki özel bir hastanenin poliklinik hizmetlerinden yararlanan 185 hastayla yapılan yüz yüze görüşme yoluyla elde edilen verilerle, hizmet kalitesi, algılanan değer, hasta tatmini ve davranışsal niyetler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Özellikle özel hastanelerin, hizmet kalitesi, algılanan değer, hasta tatmini ve davranışsal niyetler arasındaki bağlantıları bilmeleri gerekir. Çünkü, bu bilgiler, sağlık hizmeti sunan kuruluşların daha etkin stratejiler geliştirmesine yardımcı olur. Araştırmada, toplanan verilere faktör analizi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan regresyon analizleri sonucunda yukarıda belirtilen faktörler arasında önemli ilişkiler olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This study examined relationships among factors of service quality, patient satisfaction, perceived value, and behavioral intentions by conducting personal interviews with 185 outpatients at a private hospital in Kayseri, Turkey. A thorough understanding of these relationships is especially important for private hospitals since this information can help them develop effective strategies in competing with other healthcare organizations in the market. First, data related to service quality were factor analyzed. Then, the resulting four factors of service quality were used in the subsequent regression analysis. Results indicated that there were significant relationships among factors of service quality, patient satisfaction, perceived value, and behavioral intentions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :