Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“güneşe yolculuk” ve “berlin in berlin” filmlerinde iki eksen, iki dil oyunu, tek olgu: göç

Yazar kurumları :
Ege Ünv. İletişim Fak. RTS Bl.1, Erciyes Ünv. İletişim Fak. RST Bl.2
Görüntülenme :
513
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma doğrudan, Güneşe Yolculuk ve Berlin in Berlin filmlerinde göç nasıl bir dil oyunu ile kurgulanmaktadır sorusuna cevap aramaktadır. Bu sorunun cevabına ulaşmak için öncelikle göç olgusu işlenecek, ardından Wittgenstein felsefesinde çok önemli bir yeri olan dil oyunu etraflıca ele alınacaktır. Son olarak da çalışmamızın temel sorusu olarak iki ayrı film örneğinde; Güneşe Yolculuk ve Berlin in Berlin filmlerinde göç olgusunun nasıl bir dil oyunu ile ve bu dil oyunları doğrultusunda nasıl bir eksenle kurgulandığına bakılacaktır. Çalışma görüldüğü gibi üç disiplin çerçevesinde oluşturulmuştur. lk bölümde göç sosyolojik/antropolojik bağlamda, ikinci bölümde dil oyunu felsefi bağlamda, üçüncü bölüm ise, göç ve dil oyunu parantezinde Güneşe Yolculuk ve Berlin in Berlin filmi sinema sanat bağlamında ele alınacaktır. Çalışma bu yönüyle disiplinler arası bir özellik taşımaktad r.

 

Özet İngilizce :

This article seeks answer to the question how migration is edited through language game in the movies Journey to the Sun and Berlin in Berlin in Turkish cinema. In order to clarify this question, language game that occupies a very significant place in Wittgenstein s philosophy will be thoroughly discussed after examining the concept of migration. Finally, the language game and the axis on which the concept of migration is constructed in Journey to the Sun and Berlin in Berlin will be scrutinized. As provided, the study encompasses three disciplines. In the first section migration will be discussed within a sociological/ anthropologic framework, in the second section the discussion on language game will be grounded on philosophy, and in the third section the movies Journey to the Sun and Berlin in Berlin will be analysed as the products of the art of cinema in the light of the review on migration and language game. In this context, this study embodies an interdisciplinary characteristic.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :