Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gibb’in ünlü eseri history of ottoman poetry çevirisindeki okuma yanlışları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyâtı Bölümü1
Görüntülenme :
519
DOI :
Özet Türkçe :

Bu yazıda, aşağıda bahsi geçecek olan Gıbb’in A Hıstory Of Ottoman Poetry adıyla bilinen ünlü eserinin altıncı cildini oluşturan antoloji cildindeki kimi yazım hatâlarıyla; adı geçen eserin sayın Ali Çavuşoğlu tarafından yapılan çevirisindeki ilgili kısımlar, buna ilâveten ve özellikle çeviride genel olarak yapılan yanlış oku-malar ele alınmış olup; okuma yanlışları, bâzı alt başlıklar altında toplanarak değer-lendirilmiş, akabinde bir sonuca varılmıştır. Sekizinci sıradaki “sonuç” ile akabindeki doğru-yanlış “liste”si bir yana bırakılacak olursa, tanıkların yanlış oku-nuşları başlıca şu alt başlıklar altında incelenmiştir: “1. Arap harfleriyle yazılışları aynı olduğu hâlde ayrı dillerden gelen, ayrı okunuş ve anlamları bulunan kelimele-rin karıştırılmasına ilişkin yanlışlar. 2. Gerekmediği hâlde yapılan ve gerektiği hâlde yapılmayan Farsça terkiplere ilişkin yanlışlar. 3. Kelimeleri ve ekleri akla gelmedik şekilde birleştirip ayırarak yapılan, anlamına çevirenin bile akıl erdire-meyeceği yanlışlar. 4. Arap harfleri ile yazılmış kelimeleri sözlüklerde bile yeri olmayan kılıklara sokarak yapılan çeviriler. 5. Arapça (ve Farsça) ibârelerin ve bâzı kelimelerin yanlış okunuşuyla ilgili yanlışlar. 6. Çeşitli yanlışlar. 7. HOP., VI’daki yanlışların aynen aktarılmasıyla yapılan yanlışlar.”

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :