Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Futbol derneklerine üye olan taraftarlarin şiddet ve holiganizm eğilimlerinin belirlenmesi: kayseri örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Kayseri’de faaliyet gösteren futbol derneklerine üye olan taraftarların şiddet ve holiganizm eğilimlerini tespit etmektir. Aynı zamanda taraftarların gazetelerde takımları ile ilgili takip ettikleri haber türlerini, taraftarları şiddet ve saldırganlığa yönelten dışsal faktörleri ve taraftarların sosyo-demografik özellikleri itibariyle belirlenen faktörler arasındaki farklılıklarını ortaya koymak araştırmanın alt amaçları arasında yer almaktadır.  Araştırma, Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig’te bulunan futbol takımlarının Kayseri’deki taraftar derneklerine üye olan 178 kişiyle yüz yüze anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, taraftarların gazetelerde daha çok, hakaret, kışkırtıcı/şiddet ve saldırganlık içeren haberleri ve yorumları takip etkileri; hakemin verdiği yanlış kararlardan, spor medyasındaki haberler ve yorumlardan ve futbol federasyonunun aldığı kararlardan olumsuz olarak etkilendikleri ve genel olarak şiddet ve holiganizm eğilimlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca yapılan t testi ve MANOVA analizi sonuçlarında taraftarların sosyo-demografik özellikleri ile şiddet ve holiganizm eğilimleri arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Araştırma, Kayseri’de futbolda şiddet ve holiganizmin nedenleri, önlenme yolları ve medyanın etkisi gibi konularda yapılacak olan çalışmalara zemin olması bakımından önemlidir. 

Özet İngilizce :

The study aims to analyze ans assess the violence and hooliganism tendencies of football fans who are registered to football associations in Kayseri. The study will additionally make a comperative analysis on differences between some factors including types of news that fans follow about their team on newspapers, exterior factors directing fans to violence and aggression and their socio-demographical characteristics.The study is performed through face to face surveys applied to 178 subjects who are members of football associations in Kayseri and fans of teams included in Spor Toto Süper Lig and Bank Asya 1. Lig. According to research results, the fans mostly follow the news and comments which contain provocative elements of defamation, insult, violence and aggression; are negatively affected by wrong decrees of referees, news and comments cultivated in sports media and decisions of football federation and in general have a high tendency of violence and hooliganism. In addition, there has been found a correlation between socio-demographical characteristics of the fans and their tendencies to violence and hooliganism in the results of "t tests" and MANOVA analysis. The study will provide a common ground for subsequent studies in Kayseri to be made on the reasons and possible solutions for violence and hooliganism in football, the effects of media on violence and aggression etc. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :