Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen bilgisi öğretmen adaylarinin iletişim becerilerine ilişkin algilarinin belirlenmesinde yaratici drama yönteminin kullanilmasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi1
Görüntülenme :
567
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören öğretmen adaylarının iletişim becerilerini, iletişimde dikkat ettikleri unsurları ve iletişime verdikleri önemi yaratıcı drama yöntemi ile belirlemektir. Araştırma grubunu Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 3. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları arasından tesadüfî olarak seçilen 16 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 2010-2011 öğretim yılı güz yarıyılında verilen  “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersinde, öğretmen adaylarına iletişim ile ilgili etkinlikler yaptırılmıştır. Dersin “iletişim, iletişim sürecinin öğeleri ve iletişime etki eden faktörler” ünitesi 3 hafta, 12 ders saati boyunca araştırmacılar tarafından yaratıcı drama yöntemi kullanarak işlenmiştir. Etkinlikler bittikten sonra öğretmen adaylarına “Yaratıcı Drama Etkinliklerine Yönelik Görüş Anketi” uygulanmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesi aşamasında “içerik analizi” yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, iletişim sorunlarının öğretmen adaylarına öğretilmesinde, yaratıcı drama yönteminin etkili olduğu saptanmıştır.  Ayrıca öğretmen adayları mezun olduktan sonra, fen ve teknoloji dersinde yaratıcı drama yöntemini kullanabileceklerine ilişkin düşüncelerini de belirtmişlerdir.  

Özet İngilizce :

This study aimed to determine the communication skills of pre-service science teachers, the elements they take in the communication and the importance they give to using the creative drama. The research group was composed of 16 pre-service science teachers chosen randomly studying the third year of the Science Education Program, Department of Elementary Education, Faculty of Education, Ahi Evran University.Pre-service science teachers were conducted activities related to communications at the “Instructional Technology and Material Development” course in 2010-2011 academic years fall semester. Creative activities were carried out for 3 weeks and for 12 course hours using creative drama method by the researcher. After the activities had been completed, “The Survey of Opinion for Creative Drama Activities” was implemented. To analyze the data, content analysis was used. As a result, creative drama method performed the learning meaningfully while the learning permanent while teaching communication problems to  pre-service science teachers. Moreover, it was determined that creative drama method was an effective method in teaching. Thus, it was stated that pre-service teachers could use creative drama method in their further science and technology course.  

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :