Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fatih sultan mehmet’in kişiliği ve fetihteki rolü

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihi olaylar, tarihçiler tarafından tarihi bir süreç içerisinde ele alınır ve incelenir. Bu yazıda ise, tarihi olayların oluşmasını ve gelişmesini bu olayların oluşması ve gelişme-sinde etkin rol oynayan liderlerin kişilik yapılarıyla da yakından ilgili olduğu tartışılmakta-dır. Bu nedenle, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasına neden olan İstanbul’un fethi olayında Fatih Sultan Mehmet’in kişilik yapısının, özellikle de psikanalitik bir yaklaşımla, Fatih Sultan Mehmet’in çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı yaşam tecrübelerinin bunda en büyük rolü oynadığı belirtilmektedir. Çünkü psikanalitik verilere göre insan kişilik yapı-sının bu erken çağlarda oluştuğu belirtilmektedir. Dolayısıyla bu makalede bir tarih psiko-lojisi yapılmaya çalışılarak tarihi olaylara psikolojik bir yaklaşımın denemesi yapılmıştır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :