Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eski anadolu tarihinde frigler

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
551
DOI :
Özet Türkçe :

Bilindiği üzere, MÖ. 13. yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu'da yaşadığı anlaşılan, fakat MÖ. 8. yüzyılda büyük bir güç haline gelen Frigler, başta Hititler olmak üzere, Mitanni, III. Babil gibi MÖ. 2.Binyılın büyük devletlerini çökerten Ege göçlerinden sonra Anadolu'nun siyasi güçlerinden biri olmuştur.

Frigler'in bugün artık Herodotos ve Strabon'un da bildirdikleri gibi Trak asıllı bir kavim olduklar çağımız bilginlerinin çoğu tarafından kabul edilmiştir. Bize göre de bu görüş doğru bir anlayıştır. Çünkü, kullandıklar ya da konuştuklar dilin, Hint-Avrupa dillerine benzerlik gösterdiği kabul edilmektedir. Arkeolojikbuluntularda ise Trakya ve Makedonya'daki Tümülüsler ve içlerindeki eşyalarla Frigler'in kullandıklar eşyalar benzerlikler göstermektedir.

Frigler'in Anadolu'ya ne zaman geldikleri konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Ancak kesin olan şudur ki, MÖ. 9. yüzyılda Gordion merkez olmak üzere, Orta Anadolu'da Ankara, Sinop, Alacahöyük, Pazarlı , Boğazköy, Konya'nın bir bölümü; Doğu Anadolu'da Malatya, Batı'da Afyon ve Manisa'ya kadar uzanan topraklar üzerinde yerleşmişlerdi.

Frigler en parlak çağlarını yaşarlarken MÖ. 8. yüzyılın sonlarında Anadolu Kimmerler'in istilâsına uğradı ve ne yazık ki MÖ. 690 yılında Kimmerler, Frig kral Midas'ı mağlup ederek bu devletin siyasi varlığına son verdiler.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As it is known Phrygians who have appeared in Anatolia from the end of the 13th century B.C. and became a major power in the 8th century B.C. They became a political power of Anatolia after Sea Peoples Migration which destroyed such great states of the Second Millennium B.C. as Hittites, Mittannies and Kassites ( Babylonian III).

It has already been accepted by many of the contemporary scholars that Phrygians was a tribe of Thrac origin as we are informed by Heredotos and Strabon. We also agree with this conclusion since the language used or spoken by Phrygians is confirmed to be similar to the Indo-European language family. Also as far as archeological findings are concerned there are indications that the artifacts used by tumulus in Thracian and Macedonia were similar to those used by Phrygians.

There are several suggestions as to when exactly Phrygians came to Anatolia. However it is beyond doubt that in the 9th century B.C. they settled in Middle Anatolia in such cities as Ankara, Sinop, Alacahöyük, Pazarlı , Boğazköy and some parts of Konya; in East Anatolia they settled in Malatya; and they settled in Afyon to Manisa in the West with Gordion being their centre.

While Phrygians were living the most bright age, Anatolia was invaded by Cimmerians in the and of 8th century B.C. Unfortunately in 690 B.C. Cimmerians defeated Midas, King of Phrygia, and they ended the political existence of this state.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :