Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enflasyon ve enflasyonun okuma alışkanlığına etkisi

Yazar kurumları :
Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
429
DOI :
Özet Türkçe :

Enflasyon, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşması, uluslararası alanda istediği noktaya gelmesi ve refah toplumuna dönüşmesi konularında karşılaştığı engeller arasında ilk sıradadır. Yüksek enflasyonun makro dengelerden, aile içi ilişkilere kadar olan pek çok alanda ekonomik, sosyal ve psikolojik olumsuz etkileri bulunmaktadır. Okuma alışkanlığı, ülkelerin gelişmişliğine bağlı olan kültürel bir aktivitedir. Okuma alış-kanlığı kazanmada çevresel faktörlerin büyük etkisi bulunmaktadır. Türkiye'de enflasyon koşulları, diğer mal ve hizmet sektörlerinde olduğu gibi, kitap sektörünü de olumsuz yönde etkilemekte, kağıt fiyatlarının sürekli artması ve basım giderlerinin yükselmesine bağlı olarak gazete, dergi ve kitap fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. Türkiye'de kitap, gazete ve dergi fiyatlarının yüksek olmasının, okumaya olan ilgiyi azalttığı yönünde eleşti-riler bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Turkey has experienced high and persistent inflation for more than twenty years. High inflation has many negative effects on various area. Reading habit is an cultual activity depending on the development of the countries. The purpose of this article is to show that the infrequency in price changes affect the reading habbits and press sector.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :