Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim tarihi alaninda yapilmiş lisansüstü tezlerin analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
543
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de “eğitim tarihi” alanında yapılmış lisansüstü tezleri konularına, yapılış y ıllarına, üniversitelere ve yöntemlerine göre analiz etmektir.   Araştırma evrenini, Türkiye’de 2010 yılına kadar “eğitim tarihi”, “Türk eğitim tarihi”, “öğretmen yetiştirme”  konulu anahtar sözcüklerinde tanımlanmış ve YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne ulaştırılmış lisansüstü tezler oluşturmaktadır (toplam 61 tez). Araştırma tarama modelinde desenlenmiş, betimsel bir çalışmadır. Tezlerin analizinde içerik analizi tekniği uygulanmış ve veriler frekans ve yüzdelikler ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçların, eğitim tarihi alanında yeni araştırma konusu seçiminde araştırmacılara yardımcı olacağı düşünülmektedir. Araştırma bulguları, araştırmacıları daha özgün konulara yönlendireceği ve insan kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanılması açısından yararlı olacağı için önemlidir. Araştırmada eğitim tarihi alanında yapılan lisansüstü tezlerin sınırlı sayıda ve genelde yüzeysel çalışmalar olduğu sonucu çıkarılabilir.  

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to analyze graduate theses in the field of history of education in Turkey with regard to topics, publication years, universities and methods. The population of the study covers graduate theses undertaken up to 2010 in Turkey addressing to the topics of (61 theses). This descriptive study was designed as survey model. In the analysis of the theses, content analysis method was used and the results were analyzed in terms of frequency and percentages. It is believed that the results will help the researchers to select new research topics in the field of history of education. The results of the study are important due to directing the researchers to more original topics and using human resources more effectively and efficiently. It can be concluded that graduate theses undertaken in the field of history of education are limited in number and generally superficial.      

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :