Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Divriği hamamları

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü1
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Divriği ilçe merkezinde bugün için biri kullanılır durumda üç hamam bulunmakta-dır. Bu makalede üç hamamın plân ve fotoğraflarla tanımları yapılarak, seyahatname, mah-keme kayıtları, tahrir defterleri ve vakfiyeler gibi tarihi belgeler de dikkate alınıp tarihlendirilecektir. Sonuçta; Anadolu Türk hamam mimarisi içindeki yerleri değerlendiril-mektedir.

Özet İngilizce :

There are three baths at Divriği town in Sivas District, one of them are still being used. In this article these three baths will be described with plans and photographs, and dated regarding to historical documents such as travellers’ notes, court records of the Ottoman (şeriyye sicilleri), waqfiyya, registration books. At the end, their places in the architecture of Turkish Anatolian baths will be evaluated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :