Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dışa açılan üretim ilişkilerinin merkez dönüşümündeki yönlendirici etkileri: kayseri kent merkezi örneği

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü1
Görüntülenme :
592
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada son birkaç on yılda, özellikle 1970’lerin ortalarından baslayarak, ortaya çıkan değisimler, hem ekonomik, hem sosyal, hem de siyasi yapı çözümlemelerinde ve kuskusuz bunlara bağlı olarak kentsel yapı çözümlemelerinde etkilerini ağırlıklı olarak hissettirmektedir. Bu değisimlerin Türkiye özelinde de ülkesel ve kentsel bağlamdaki etkileri önemli tartısma konularının merkezinde yer almaktadır. En genel tanımıyla “küresellesme” olarak ifade edilebilecek bu değisimler bütünü içinde, özellikle kentsel dönüsümü bu değisimler bağlamında açıklayabilecek, yönlendirebilecek ve / veya organize edebilecek çözüm arayıslarına gereksinim duyulduğu da açıktır. Böyle bir gereksinimin ısığında, bu çalısmada göreli mekan kavramından yola çıkarak, kentin fiziksel coğrafyasında yer seçmis farklı konumlanmalar arasındaki iliskiler ve bu konumlanmaları ortaya çıkartan iliskiler bağlamında Kayseri kent merkezindeki olası değisimler incelenmektedir.

Özet İngilizce :

The changes that called forth in the last few decades, especially beginning from the mid 1970s, have great impacts on urban structural analysis that undoubtedly depend on both economical, social and political structure analysis. Unavoidably the national and urban impacts of these great changes have found their reflections on important debates in Turkey. The need to find a multiplicity of resolution alternatives that can explain, steer and / or organize the urban change in the context of these entire changes, which can generally be named as globalization, is clear. From that point of view, the probable changes of the central business district of Kayseri is searched in the context of the relations between the different locations that are placed on the physical geography of a city and the relations themselves that pave the way for locations, depending on relative space concept.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :