Cilt: 2 Sayı : 1
d
YEREL YÖNETİMDE KADIN TEMSİLİ - ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ
WOMAN REPRESENTATION IN LOCAL ADMINISTRATIONS - ISPARTA CASE
Nesrin TÜRELİ,Nedret ÇAĞLAR

1.4K 129

Yerel yönetimlerde yerel demokrasinin gerçekleştirilmesi, halkın yaşam alanlarının sorunlarının belirlenmesi, çözüm alternatiflerinin üretilmesi ve uygulamaya konulması ile yakından ilintilidir. Yerel yaşamda, yaşam alanlarındaki sorunların ve yaşam alanları ile ilgili ihtiyaçların bir çoğu kadın ve aile hayatını ilgilendirir. Bu sorunların ve gereksinimlerin tespiti ve çözümünde kadınların da yer alması gerekirken, bugün kadının yerel yönetimlerde temsili ancak sınırlı sayıdadır. Kadının genel ve yerel yönetimde etkin bir şekilde yer almasının gerekliliği âşikârdır
In local administrations, the execution of the democracy and the designation of the hurdles regarding living spaces of the public are closely correlated with the generation of the remedy alternatives as well as with the practice of these remedies. Most of the hurdles and needs of the living spaces are of particular concern to women and family life. While the women are supposed to execute a certain role in the designation and settlement of these hurdles, the representation of the women in local administrations is rather scarce. It is evident women be actively involved both in general and local administrations
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akgün, B.,Türkiye de Seçmen Davranışı Partiler Sistemi ve Siyasal Sistem, Nobel Yayınevi, 2007.