Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Die stileigenschaften in ingeborg bachmanns roman „malina“

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

In dieser Arbeit werden die Stileigenschaften in Ingeborg Bachmanns Roman Malina mit der beschreibenden Methode untersucht. Um die Stileigenschaften des Autors feststellen zu können, werden die Themen Interpunktion, Satzbau, Fremdwörter, Fachtermini, Sprache und Wortspiele detailliert behandelt. Das Werk Malina kann sowohl als ein lyrisches Drama als auch Roman bezeichnet werden. Das Sich-in-Frage-Stellen des Protagonisten ist das Thema des Romans von Bachmann. Im Roman wird das sehr komplexe und paradoxe Verhältnis zwischen dem weiblichen und dem männlichen Ich in Frage gestellt. Bachmann zeigt am Gebrauch der Sprache die Kommunikationsstörung zwischen den Figuren im Roman. Und dabei sind das Schweigen und die wortlosen Gesten der Figuren so wichtig, wie die Sprachspiele. Diese Arbeit zeigt, dass Ingeborg Bachmanns Sprache im Werk aus dem lyrischen ins epische wandelt. Die Figuren im Werk benutzen das Vokabular des Milieus aus dem sie stammen. Das heißt, sowohl die niedrige als auch die gehobene Stilebene ist im Werk gemischt zu sehen.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada Ingeborg Bachmann'ın romanı Malina'da üslup özellikleri betimleme yolu incelenmektedir. Yazarın üslup özelliklerini ortaya koyabilmek için noktalama, cümle yapısı , yabancı kelimeler, uzmanlık alan terimleri, dil ve kelime oyunları gibi konu başlıkları ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır. Malina başlıklı eser hem lirik dram hem de roman olarak adlandırılabilir. Ana figürün kendisini sorgulaması Bachmann'ın romanının ana konusudur. Romanda dişi ve erkek Ben arasındaki çok karmaşık ve paradoksal ilişki sorgulanmaktadır. Bachmann dili kullanım biçimiyle figürler arasındaki iletişim sorunlarını göstermektedir. Bu sırada kelime oyunları kadar figürlerin susması ve sözsüz jestleri de önemlidir. Bu çalışma, Ingeborg Bachmann'ın dil özelliklerinin lirik anlatımdan epik anlatıma doğru sergilediği değişimi göstermektedir. Eserdeki figürler geldikleri çevrelerin sözcük dağarcığını kullanmaktadırlar. Bu demektir ki hem aşağı ve hem de yukarı üslup düzeyi eserde karışık olarak görülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :