Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ders kitabina dayali eğitimden teknoloji destekli eğitime geçiş: ingilizce dersinde akilli tahta kullanimina ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel University1
Görüntülenme :
521
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller yüksekokulunda eğitim gören öğrenci ve İngilizce’yi akıllı tahta kullanarak öğreten öğretmenlerin bu uygulamaya ilişkin görüşlerine yer vermektedir. Akıllı tahta ya da benzer araçları yabancı dil öğretilen sınıflarda yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen ne kadar etkin olduklarına ilişkin soru hala güncelliğini korumaktadır. Bu çalışma bir yandan akıllı tahta ortamında İngilizce öğrenen öğrencilerin ve İngilizce’yi akıllı tahta kullanarak öğreten öğretmenlerin görüşlerini irdelerken diğer yandan teknoloji ve mesleki gelişim arasında olması muhtemel ilişkiyi araştırmaktadır. Çalışmanın verileri ön-test ve son-test anketleriyle birlikte öğretmen ve öğrencilerle yapılan yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Son-test sonuçlarına dayalı olarak İngilizce öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin düşüncelerinde olumlu bir değişim gözlenmiş olup akıllı tahta kullanımı çalışmaya katılan öğretmenlerde mesleki anlamda ‘yetkinlik’ hissi kazandırmıştır. Bu sonuçlara ek olarak, akıllı tahta kullanımı ö ğrencilerin derse daha iyi odaklanmasını sağlayarak ders materyallerini içselleştirmelerine katkıda bulunduğu görülmüştür.  

Özet İngilizce :

This article reports on a case study conducted on Turkish teachers of English and Turkish learners regarding their opinions of interactive whiteboard in an intensive English language preparation program at a state university in Turkey. Although interactive whiteboards (Henceforth IWBs), and similar devices have been widely used by teachers in language classrooms the question of how efficient they are in language classrooms remains unanswered. The present study both reveals the English language teachers’ and learners’ opinions regarding the use of interactive whiteboards in language classes and explores the relationship between technology use and sense of professional development. The data presented in the article were collected through pre and post questionnaires along with structured individual interviews with the teachers. The findings of the research suggest that Turkish teachers’ opinions regarding interactive whiteboards changed in a positive way over time. Furthermore, it was found that using technology helps teachers develop a sense of ‘ableness’ which in turn is translated into more effective teaching practices. The findings also revealed that interactive whiteboards help students engage in the lesson and internalize the lesson content more effectively through visual representations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :