Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çarlık rusyası hâkimiyetindeki azerbaycan türklerinde ulus bilincinin gelişmesinin temel dinamikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dr.Savaş AÇIKKAYA1
Görüntülenme :
468
DOI :
Özet Türkçe :

Azerbaycan’da geleneksel Müslüman bir toplumdan modern ulus kimliğine geçiş, basit olmayan; ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal etkenlerin karmaşık ilişkilerinin sonucunda ortaya çıkan bir süreçti. Bu süreç, milliyetçilik çağı olarak nitelendirilmeyi hak eden 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarındaki dünya konjonktüründen bağımsız olarak düşünülmemelidir. Kendine özgü yanları olmakla birlikte çağının eğilimleriyle koşuttu. Rus işgali Azerbaycan’ın ekonomik olarak bölünmüş yapısına son vermiş ve ülkeyi birleşik bir pazara dönüştürmüştü. Bu gelişme ülkede kapitalist ekonomik ilişkilerin yaygınlaşması ve yerli bir burjuva sınıfının doğması sonucunu doğurdu. Burjuvaziye toplum hayatında eşlik eden bir diğer yeni sınıf aydınlardı. Bunlar Rus tipli okullarda ve üniversitelerde modern eğitim almış kimselerdi. Aydınların çabaları sayesinde dindışı Azerbaycan edebiyatının ortaya çıkmasıyla ve geleneksel dini okullardan farklı olarak modern tipli Usul-i Cedid okullarının kurulmasıyla uluslaşma süreci hızlandı. Süreç, sermaye ve entelektüelliğin bir araya gelmesinin bir sonucu olarak Azerbaycan basınının ortaya çıkmasıyla doruğa ulaşmış oldu. Basının teşekkülü, topluma modern bir ulus olmanın yaşamsal koşulu olan ortak politik algı geliştirme yeteneği sağladı.

Özet İngilizce :

Transition to the national identity from a traditional muslim community was not a simple process, but emerged as a result of a complex interactions of economic, cultural and social reasons. This transition should not be thought independently from the conjuncture of the 19th century and the early 20th century which was the age of the nationalization. Russian invasion put an end to Azerbaijan’s economically divided structure and turned it into a unified market. This development triggerred the emergence of capitalist economic relations and an Azerbaijanian bourgeois class. Another new class that accompanied the bourgeoisie in the community life was the intellectuals who studied a modern education from the Russian type schools and universities. By the means of the intellectuals, the process accelerated with the establishment of the secular Azerbaijanian literature and modern type Azerbaijanian schools which differed from the traditional religious schools. Nevertheless nationbuilding process reached the peak when a national press emerged as a result of the meeting of capital and intellect. This led the community to develop a common political perception which has vital importance to become a modern nation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :