Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Büyüme, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve yurtiçi yatırımlar arasındaki etkileşim

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü 2
Görüntülenme :
543
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı büyüme, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile yurtiçi yatırımlar arasındaki etkileşimi incelemektir. Türkiye verilerine dayalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada 1992:1-2004:4 dönemine ait değişkenler kullanılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda zaman serisi analizi yapılmıştır. Bu bağlamda VAR analizi yapılmış , etki-tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırması elde edilmiştir. Yapılan testlerde elde edilen sonuçlara göre, Türkiye bağlamında büyüme, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve yurtiçi yatırımlar arasında karşılıklı bir etkileşim olduğu görülmüştür. Ancak, büyüme değişkeninin hem FDI hem de GSY üzerinde daha belirgin bir etkisinin olduğu göze çarpmaktadır.

Özet İngilizce :

This paper aims at investigating the interaction between growth, foreign direct investments (FDI) and domestic investments for Turkish economy by employing several time series methods for the period of 1992:1-2004:4. Empirical evidence part of the study, through VAR analysis, impulse-response functions and variance decomposition, concludes that there is an interaction between growth, FDI and domestic investment. The effect of growth, however, on both FDI and domestic investment is more evident than those of other variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :