Yıl 2013, Cilt: 4 Sayı : 8 Sayfalar 39 - 62 2016-08-04
THE DETERMINATION OF RISK-TAKING FEATURE OF HIGH SCHOOL SENIORS IN ISPARTA AND PRIZRENI (KOSOVO)
ISPRARTA VE PRİZREN (KOSOVA)’DAKİ LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RİSK ALMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
MURAT KAYALAR,ELİF TÜRKAN ASLAN,BEHİÇ ÇETİN
14 261

Enterpreneurship is one of the crucial factors, developing the economies of the countries and promoting the economic welfare. Because of this, it has great importance. However being very important, when secondary education curriculum is analysed, it is seen that eneterpreneurship or eneterpreneurship education is not very comon. The reality in question is valid for Kosovo, too. Conversely, identifying students with the potential of entrepreneurship and with an appropriate education, improvement of this potenrial is essential for the development of the country. So, the first thing to be done is, after inquiring the potential of the students, improving the education curriculum that will support and reveal this potential
Girişimcilik ülke ekonomilerinin gelişmesinde ve ekonomik refahın artmasında rol oynayan en önemli faktörlerden bir tanesidir. Bu sebeple oldukça büyük öneme sahiptir. Ancak taşıdığı bu öneme karşın ortaöğretimde müfredat incelendiğinde girişimcilik ve girişimcilik eğitiminin çok yaygın olmadığı görülmektedir. Söz konusu gerçek Kosova için de geçerlidir. Oysa girişimcilik potansiyeli olan öğrencilerin tespit edilmesi ve bu potansiyele uygun eğitimle söz konusu potansiyelin geliştirilmesi ülke kalkınması açısından elzemdir. Dolayısıyla yapılması gereken ilk şey öğrencilerin girişimcilik potansiyelinin araştırılması ve ardından bu potansiyeli destekleyerek açığa çıkaracak eğitim müfredatının geliştirilmesidir

Anahtar Kelimeler

ARDA, E., Ekonomi Sözlüğü, İstanbul, Beta Yay., 2008. BARBOSA, Saulo Dubard; GERTHARD, Megan W.; KICKUL, Jill Richard., “The Role of Cognitive Style and Risk Preference on Entrepreneurial Self-Efficacy and EntrepreneurialIntentions,” Journal of Leadership & Organizational Studies (Baker College), Vol. 13 Issue 4, s.86-104, Spring2007
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 4 Ağustos 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Ağustos 2016


Makalenin Yazarları
MURAT KAYALAR
ELİF TÜRKAN ASLAN
BEHİÇ ÇETİN