Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir reklam mecrası olarak internet

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F.1, Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

İnternet, reklamcılık açısından, yeni ve önemli bir mecra haline gelmiştir. Üstelik geleneksel medyanın oldukça uzun bir sürede aldığı mesafeyi, internet reklamcılığının çok daha kısa sürede aldığı görülmektedir. İnternet reklamcılığı , temel özellikler açısından diğer reklamcılık çeşitleriyle benzer özelliklere sahip olmasına rağmen, etkileşimlilik, ölçülebilirlik ve tüketicinin sürece dâhil olması gibi bazı farklılıklara da sahiptir. Bu farklılıklar, geleneksel mecralarda yapılan reklamlara göre bazı göreceli ve mutlak üstünlüklere ve zayıflıklara neden olmaktadır. İnternet reklamları birçok çeşide sahip, zengin bir reklamcılık türüdür. En çok kullanılan internet reklamları , banner reklamlar, zenginleştirilmiş reklamlar, içerik sponsorluklar ve e-posta reklamlarıdır. Ayrıca, işletmenin kendi sitesinin, pazarlama iletişiminin bir parçası olması açısından, reklam stratejisi ile bir ilgisinin olduğunu söylemek mümkündür. İşletmelerin pazarlama iletişimi faaliyetlerinin uyumlu ve başarılı olması için, internet reklamcılığına stratejik bir plan dâhilinde ve bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışıyla bakılması gerekmektedir.

Özet İngilizce :

Internet became a new and important advertising media. Moreover, it has proceeded very fast, compared to the traditional media. Although internet advertising has similar main properties with traditional media, it has also some differences such as interactivity, measurability and customer involvement. This differences, comparing traditional advertising types, cause some relative and absolute advantages and disadvantages. Internet advertising is a rich advertising type, which has many sub-types. Most used types of internet advertising are, banner, rich media, sponsorship and e-mail advertisements. In addition, firms web sites have some relationships with the internet advertisement strategy, because it can be regarded as part of the firms marketing communications. To have successful and harmonious marketing communication activities, internet advertising must be seen as a part of strategic plan and integrated marketing communication concept.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :