Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir öğrenme alanı olarak anlama eğitimi ve türkçe öğretimindeki yeri

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrencilerin okuduklarını , dinlediklerini tam ve doğru anlayabilmeleri, edinmeleri gereken önemli bir dil yeteneğidir. Bireylerin okuduklarından ve dinlediklerinden çıkarımlarda bulunmaları , elde ettikleri bilgileri günlük yaşama transfer etmeleri ve en önemlisi bir bakış açısı kazanarak yaşam standartlarını yükseltmeleri, anlama yeteneklerinin gelişmişliğiyle doğru orantılıdır. Bu çalışmada, öğrencilerinin anlama yeteneklerini geliştirmek için, anlama öğrenme alanına yönelik etkinliklerle bu etkinliklerin bireye sağladığı yararlar üzerinde durulmuştur. Ayrıca, okuma ve dinlemenin diğer dil becerileri ile ili şkisi ile anlama yeteneğinin geliştirilmesinde metnin önemine de değinilmiştir.

Özet İngilizce :

It is an important language ability for students to understand wholly and exactly what they have read and listened to. It is direct proportional to individuals development of ability of understanding to deduce from what they have read and listened to , to transfer the knowlede they have acquired to their daily lives and above all to raise their living standarts by acquiring a new point of view In this study, the activities aiming at understanding and learning , and the benefits these activities would supply for the students were emphisized so as to improve the students learning ability. In addition, the relation of reading and listening to other language skills and the importance of texts in improving reading and understanding were touched on.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :