Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir iletişim dili olarak internet

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi1, Erciyes Üniversitesi SBE RST Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

İletişim, belirli araçlar kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Bu araçlar dil, jest, mimik… türünden doğal araçlar olabileceği gibi; radyo, televizyon, İnternet, gazete türünden insan eliyle geliştirilen kitle iletişim araçları da olabilmektedir. Araştırmamıza konu olan İnternet, kısa bir geçmişe sahip olmasına karşın dünya üzerinde yaygın bir kulla-nım alanı edinerek ayrıcalıklı bir konuma erişmiş bir kitle iletişim aracıdır. Ticaret, haber-leşme, eğlence sektöründe; eğitim ve hatta yönetim uygulamalarında interneti kullanmak mümkün olmaktadır. Gün geçtikçe kullanım alanı genişleyen bu iletişim aracıyla birlikte hayatımıza yeni ifadeler, anlatım kalıpları, semboller, kullanım pratikleri de girmektedir. Bütün medyumlarda görülen bu süreç, yalnızca internete has özellikler de taşımaktadır. Çalışmamızda internetin sahip olduğu bu özelliklerden yola çıkarak bir iletişim dili olarak ortaya çıkardığı yeni iletişim sembolleri, kullanım kalıpları, jargonları, iletişim kodları, kısaltmalar araştırmamıza konu teşkil etmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Communication process is established using some particular means. These means may be some natural ways such as language, gestures and mimes and some mass media that are developped by human beings such as radio, television and Internet. The Internet which is the subject of our research has a short history but has spread around the world very rapidly and gained a widespread field of usage. Today it’s possible to use Internet in trade, news correspondence and entertainment. Thanks to the Internet new expressions, patterns, symbols and using practices are entering in our colloquial life day by day. This process is seen in all media but it is somewhat different for the Internet. In our research we tried to discover the new symbols, patterns, jargons, codes and abbreviations that have gathered to form a new means of communication.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :