Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi keşfi sürecinde bulanık gözatım uygulaması

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu1, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F.2
Görüntülenme :
572
DOI :
Özet Türkçe :

Pazarlama araştırması çalışmaları , gerçek dünyayla uyuşmazlık problemi olan ikili mantık üzerine geliştirilmiş yazılımlar kullanmaktadır. Bu durum yapılan çalışmalarda muğlak ifadelerin analize doğrudan dâhil edilememesine sebep olmaktadır. Bulanık küme teorisi temelli pazarlama araştırması çalışmaları , daha gerçekçi, daha doğru sonuçlar üretmektedir. Araştırmada, bilgi keşfi sürecinde bulanık mantığın avantajlarından faydalanarak, Kayseri'de 2004 ve 2007 yıllarında cep telefonu kullanıcılarının cep telefonu teknolojisini ne derece kullandıkları ve son 4 yıl içerisinde bu konudaki değişim tespit edilmiş , veri madenciliği yöntemleri ile model geliştirilmiştir. Bulanık sistemden elde edilen veriler, geliştirilen karar ağacı modelinde analize dahil edilmiştir. Ağaç şemaları ve kurallar, bilgi keşfi sürecinin sistem çıktılarıdır. 2004 ve 2007 yıllarında yapılan bulanık gözatım uygulamalarında, Kayseri'de cep telefonu teknolojilerini ortalama kullanım oranları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Marketing research studies use softwares designed with crisp logic which have disagreement problem. This situation causes not to include any fuzzy expression to the analysis directly. Fuzzy set theory based marketing research studies produce much more realist, true results.In this study, how much mobile phone technology is used in Kayseri in 2004 and 2007 is defined by taking the avantage of fuzzy logic in knowledge discovery process. The variation happened in 4 years time is determined about this subject. In addition to this, a description decision tree model is developed with data mining technology by using fuzzy system s data. Tree schemas and rules are the outputs of the knowledge discovery system. Mobile phone technologies avarage utilization ratios in Kayseri at 2004 and 2007 are established from fuzzy questionnaire systems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :