Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Batıda ve türkiye’de sosyal yaşam ile şekillenen koleksiyonlar ve müzeciliğe yansımaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi1
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

Koleksiyon ve koleksiyonculuk, eski çağlardan beri, tutku, sahiplenme ve koruma gibi çeşitli faktörlerle toplumsal hayatın içinde yer almış ; dönemin kültürel yapısı ve inanışlarına göre ekillenmiştir. Antik dönemde tanrılara sunulan adaklarla başlayan biriktirme etkinliği inanç odaklı yapılmıştır. Roma İmparatorluğu Dönemi'nde ise; Yunan heykel sanatıyla şekillenen ve sosyal geleneklerle bağdaşık bir anlam taşımıştır. Ortaçağ Avrupa'sında, dini yüceltme misyonuyla kiliselerde ve manastırlarda toplanan değerli nesneler; aynı dönemde soyluların kabinelerinde zenginliği simgelemişlerdir. Rönesans hümanizmi ile birlikte; antikite, doğa, bilim ve sanat gibi türlerle zenginleşerek, sistematik bir bakış açısı kazanan koleksiyonlar, dünyayı tanımlamaya yönelik araştırmaların odak noktası olmuşlardır. Batıda, XVIII. Yüzyıl itibariyle kurumsallaşmaya başlayan koleksiyonlar, XIV. Yüzyıldan beri yaanan çeşitli sosyal, politik, ekonomik ve kültürel birikimlerin sonucudur. Ülkemizde ise XV. Yüzyılda, Osmanlı padişahların özel zevkleri doğrultusunda başlayan biriktirme etkinliği, ekonomik imkanlar kısıtlı olan sıradan halka yansımamıştır. Cumhuriyet'le birlikte, arkeolojik, etnografik, Türk ve İslam sanat eserleriyle oluşturulan müzeler, ulusal kültürü korumayı hedefleyen milliyetçi duyguların yansıması olmuştur. Bu süreçte değişen sosyal ve kültürel değerlerin etkisiyle, önce kurum sonra da şahıs koleksiyonlar oluşmuştur. Sosyal sorumluluk, sanat duyarlılığı ve dünyaya entegre olma gibi yaklaşımlarla koleksiyonlar müzeleşme sürecine girmiştir. Sanatçıların, galerilerin, mezatların çoğalması sanat piyasasını canlandırarak, bu eylemi desteklemiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Collections and collecting, which go back to antiquity, have been motivated by factors like particular interest in a subject, the desire to possess and to preserve, and shaped by the cultural structure and beliefs of the time. Collecting began with votive offerings made to the gods in ancient times, and was an activity in which religious faith was central. In Mediaeval Europe precious objects were collected in churches and monasteries to exalt religious faith; while for the aristocracy of the same period collections were a symbol of wealth. With the humanism of the Renaissance the field of collecting expanded to encompass antiquities, the natural world, science and art, while at the same time gaining a systematic approach, as collections became the basis of research intended to define the world. In Turkey collecting began in the 15th century with collections that reflected the personal interests of the Ottoman sultans, but at this period the general public, influenced by nomadic and Islamic culture, did not take an interest in collecting. With the establishment of the Turkish Republic, under the influence of changing social and cultural values first institutional and then private collections were formedand went on to become museums.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :