Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2001 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avariz and nüzul levies in the ottoman empire: an assessment of tax burden on the tax-paying subjects. a case study of the province of karaman, 1628-1700

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
537
DOI :
Özet Türkçe :

17. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu için bir dönüm noktasıdır. Tarihçilerin bu dönem hakkında farklı yorumlara sahip olmasına rağmen, hepsi gerilemeden ziyade gelişmeyi vurgularlar. Halil İnalcik'a göre 17. Yüzyıl Osmanlı müesseselerinin "değişim" asrıdır. Sureyya Faruqhi ise bu dönemi siyasi ve ekonomik anlamda "kriz ve değişim'in yaygın bir şekilde görüldüğü bir dönem olarak tarif eder. Benzer düşüncelere sahip olan Linda Darling ise ayni şekilde 17. Yüzyıl Osmanlı tarihi ile ilgili olarak yapmış olduğu değerlendirmelerinde bu dönemi "güçlenme/yeniden yapılanma" ve devlet yapısının şartlara uyumun sağlandığı bir dönem olarak görür. Bu bağlamda Rhoads Murphey 17. Yüzyıl Osmanlı tarihi ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken söz konusu zaman dilimini "idari uygulamalar ve keşiflerin" yapıldığı ve devlet idaresinin yeniden gözden geçirildiği bir devir olarak değerlendirir. Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki 50’yi aşkın avârizhâne ve nüzül defterlerindeki kayıtlı bilgilerin temel başvuru kaynağı olarak kullanıldığı bu çalışma Karaman Eyaleti içerisinde 1628-1700 tarihleri arasında kullanılan defterlerde bahsı geçen 8 liva ve 48 adet kaza ve bu liva/kazalar dahilinde kayıtlı avarız vergi nispetlerini ilk defa sistematik bir şekilde incelemekte ve daha önce üzerinde pek çalışılmamış olan 17. Yüzyılda Osmanlı'da halkın vergi yükü üzerinde Karaman Eyaleti esas alınarak değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Özet İngilizce :

The seventeenth century was a turning point for the Ottoman Empire. Although historians differ in their precise interoperations of this, all stress the notion of development rather than decline. From İnalcik’s point of view it was a century of ’transformation’ of Ottoman institutions, while Faroqhi describes it as an era of widespread ’crisis and change’ both politically and in socio-economic terms. Darling sees a period of ’consolidation’ and of adaptation of the state structure to circumstances; Murphey stresses the ’significant administrative experiments and innovation’ and a re-assessment of government practices This study is the first to use avâriz/nüzul defters systematically to examine the avâriz-nüzul tax burden on the tax-paying people over a significant period of time. Given the huge number of unstudied avâriz defters which exist, covering large areas of Anadolu and Rumeli over two-hundred years, it was decided to confine the present study to one specific geographic area, the Anatolian province of Karaman, to cash avâriz (avâriz akçesi) and cash nüzul (bedel-i nüzul) levies only, and to the period 1628-1700.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :