Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Asur ticaret kolonileri çağında ticareti yapılan mallar ve vergiler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, SBE2, Doktora Öğrencisi3
Görüntülenme :
982
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, günümüzden 4000 yıl önce Mezopotamya'nın (bugünkü Irak) kuzey yarısında devlet kurmuş olan Asurluların Kültepe'ye gelerek yerli halk ile M.Ö. ikibinli yılların başlarında ilk uluslar arası ticarete başlamasını ve koloni çağında ticareti yapılan malları ve vergileri ele almaktadır. Asur Devleti'ndeki girişimci sermaye sahipleri Anadolu'nun ve kendi ülkelerinin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla o günkü imkânlar dâhilinde ortaklıklar kurarak çeşitli türde malların mübadelesine başlamışlardır. Bize göre, Naruqqum olarak bilinen sözleşme bu karmaşık yapının içinde hayati bir unsurdur. Bu yatırım ilişkilerinin temeli olan sözleşme ile tüccarlar aktif koloniler tesis ettiler ve ortaklıklar kurdular. Ayrıca bu ortaklıklar sayesinde sistemli bir ticaret ağı kurmayı başardılar. Neredeyse % 200'leri bulan kâr oranlarında vergi alan Asur devleti ve yerli Anadolu krallıklar tabi ki, bu ticareti kontrol altında tutmuşlardır. Bu çalışma ile Asur ve Kültepe arasında hangi malların ticaretinin yapıldığı ve hangi vergilerin alındığı belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study is about the Assyrians, who founded a state in the northern half of the Mesopotamia (now Iraq) 4000 years before our day, starting international trade with native people after their arrival at Kültepe in the beginning of the two-thousands years B.C. and the commercial properties, taxes in the colonial era. The entrepreneur capital owners in the Assyrian State started to exchange different kinds of goods in order to resolve the needs of Anatolia and their own country by establishing partnerships within the conditions of those days. According to us, the Naruqqum contract is a vital element in this complex structure. Through this contract which is the basis for investment relations, traders established active colonies and partnerships. Also, thanks to these partnerships, they achieved a systematic trade network. Obtaining taxes at a rate of nearly 200 percent the Assyrian State and the local kingdoms of Anatolia controlled the trade. In this study, the aim is to determine which goods were traded and which taxes are recieved between the Assyrian and Kültepe.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :