Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Asur ticaret kolonileri çaği’nda (m.ö. 1975-1725) timelkiya kralliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
570
DOI :
Özet Türkçe :

Kültepe metinlerinden öğrendiğimize göre, M.Ö. II. bin yılın ilk çeyreğinde Ana- dolu’da hüküm süren şehir devletlerinden biri de Timelkiya krallığıdır. Timelkiya, Hah- hum-Kaniš arasında son derece önemli bir istasyondur. Asurlu tüccarların kervanları bura- dan geçtiğinden Kaniš’in doğusunda ekonomik ve siyasi bir güç haline geldiği anlaşılmak- tadır. Asurlu tüccarlar burada bir koloni kurarak şehrin ihtiyacı olan hammadde ve mamul eşyayı sağlamışlardır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As we learnt from Kültepe tablets, there were city states in Anatolia in the first quarter of 2000 (2nd millennium) B.C. One of these city states was Timelkiya Kingdom. Timelkiya was an important station on the ways between Hahhum and Kanesh. Timelkiya became an economic and political power in the region of east of the Kanesh because of the caravans of Assyrian merchants. They established a colony in the city and provided raw materials and goods for the city.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :