Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anlatıya dayalı bir kent okuması: kayseri sahabiye mahallesi

Yazar kurumları :
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü1
Görüntülenme :
514
DOI :
Özet Türkçe :

Mimari mekânı anlamak ve yeni mekânlar tasarlamak için bu bilgileri kullanmak, yapılı çevrenin sürdürülebilirliği ve yapılacak katkının bu bütüne katılabilmesi açısından önemlidir. Bu bilginin üretildiği bir alan olarak mimarlık, sürekli bir değişim içinde olan çevrenin dinamik, enerjik ve karmaşık özgünlüğünü değerlendirmek durumundadır. Mimarlık alanında yapılan niceliğe ve analize dayalı pozitivist yöntemlerin bu dinamiği oluşturan ilişkiler ağını algılamak ve yansıtmakta yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada, kentin katmanlı ve karmaşık yapısını bütüncül bir bakış açısı ile okumak ve değerlendirmek amacıyla, fenomenolojik ve hermenötik yaklaşımlara dayalı niteliksel bir yöntem önerilmektedir. "Anlatı"nın bütüncül ve ilişkileri görünür kılan kavramsal yapısı, mimari çevreleri anlamakta bir yöntem olarak ortaya konmaktadır. Kayseri Sahabiye Mahallesi gibi karmaşık ve katmanlı bir yapıya sahip bir bölgenin anlatıya dayalı kent okuması, açıklamaktan çok anlamaya yönelik bu yöntemi örnekleyen bir alan çalışmasıdır

Özet İngilizce :

To understand the architectural space and to use this for designing new spaces is important for creating a sustainable environment. As this provides knowledge for architectural theory, architecture as a discipline has to consider the dynamic, energetic and complex originality and ever changing nature of built environment. It is considered that, analytic and quantitative perspective of positivist methods cannot provide a satisfactory background for this. In this context, to understand the multi layered and complex structure of the city in a holistic point of view, a qualitative method based on phenomenologic and hermeneutic approach is proposed in this essay; and the holistic and inter-relational nature of the "narrative" is utilized for understanding the architectural environment. Kayseri Sahabiye District with its complex relationships and multilayered structure, is chosen as an exemplar to understand this kind of "understanding" oriented, narrative based reading.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :