Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadolu selçuklu kültürünü anlamak: sanat tarihi açisindan bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
561
DOI :
Özet Türkçe :

Maddi kültür ürünü olarak sanat ait olduğu kültürün özelliklerini taşır.  Anadolu Selçuklu sanatı, Anadolu Selçuklu kültürünün yorumlanması açısından da önemlidir.  Ana- dolu Selçuklu sanatı üzerine yapılan araştırmalardan hareketle Anadolu Selçuklu kültürü, üç başlık altında incelenmiştir. İlk bölümde Anadolu Selçuklunun tümüyle göçebe bir kül- tür olmadığı,  yerleşik hayat algısının Anadolu Selçuklu mimari eserlerinden nasıl anlaşıla- bileceği üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, Anadolu Selçuklu medrese mimarisinin din ve eğitim anlayışını nasıl yansıttığından söz edilmiştir.  Üçüncü ve son bölümde, Anadolu Selçuklu kültüründe tasvirin, yasak olmaktan öte yaşamın bir parçası oluşundan söz edil- miştir.  Anadolu Selçuklu’da tasvir beğenisinin nedenleri ile ilgili değerlendirmelere de yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As a material culture product, art contains features of the culture it belongs to.  Anatolian Seljuk art is important in terms of the interpretation of the Anatolian Seljuk culture. Starting from the studies carried out on Anatolian Seljuk art, the Anatolian Seljuk culture has been examined under three headings. The first section focuses on the fact that Anatolian Seljuk culture is not completely a nomadic culture and on how the perception of settled life can be understood from Anatolian Seljuk architectural works. The second part discusses how Anatolian Seljuk madrasah architecture reflects the understanding of religion and education. The third and final section discusses how depictions have become a part of life instead of being prohibited in the Anatolian Seljuk culture. Reasons for the admiration of depictions in the Anatolian Seljuks and relevant evaluations have also been included. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :