Cilt: 5 Sayı : 11
TÜRKİYE’DE İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLARI VE ÖZELLİKLERİ
HOMELAND SECURITY ORGANIZATIONS AND THEIR PROPERTIES IN TURKEY
Halil İbrahim Mil

1.4K 129

Türkiye‟de iç güvenlik hizmetleri polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatları şeklinde çoklu kolluk yapılanması ile sağlanmaktadır. Bu teşkilatlar sırasıyla belediye sınırlarından, kırsal bölgelerden ve denizlerden sorumludur. Her biri köklü bir geçmişe sahip söz konusu bu teşkilatların özellikle teşkilat yapılanmaları, bağlılık durumları, mevzuat altyapıları, personel rejimleri, görev ve yetki sınırları birbirinden farklılık göstermekte ve bu durum uygulamada bazı sorunlara neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı özellikle bir arada değinilen ve daha önce üzerinde pek fazla çalışma olmayan iç güvenlik teşkilatlarının tarihçesi, teşkilat yapılanması ve yönetimi, görevleri ve yetkilerini incelemek, bu alandaki akademik çalışmalara katkıda bulunmak ve durumu resmetmektir.
In Turkey, homeland security services are provided by multiple law enforcement agencies with the organisations of police, gendarmerie and coast guard. These organizations are responsible for municipal boundaries, rural areas and seas respectively. Each of these organizations has a long history; especially organization structures, commitment conditions, regulatory infrastructures, personnel regimes, duties and limits of authority differ from each other. This situation has caused some problems in practice. The aim of this study is to contribute to the existing literature by analyzing the history of homeland security organization, its structure, management, duties and authorities that have not been addressed adequately in academic studies, which deal with these factors collectively.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akay, Hale, (2009), “Sahil Güvenlik Komutanlığı”, Ali Bayramoğlu ve Ahmet İnsel (Ed.), Almanak Türkiye 2006-2008 Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim, İstanbul: TESEV Yayınları, ss.168-169.
Halil İbrahim Mil
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.