Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Amerikan board’un kuruluşu, teşkilatlanması ve osmanlı devleti’nde kurduğu misyonlar

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
442
DOI :
Özet Türkçe :

Amerikalı misyonerlerin ilk faaliyet alanları olan Kızılderililerden kopup dış misyonlara ilgi göstermeleri ancak 1810'da Amerikan Board'un (American Board of Commissioners for Foreign Missions) kurulmasıyla olmuştur. Board Teşkilatı Osmanlı Devleti'nde de misyonlar oluşturarak devleti ağ gibi sarmıştır. Osmanlı Devleti'ni Batı Türkiye Misyonu; Doğu Türkiye Misyonu ve Merkezi Türkiye Misyonu olarak üç kısma ayırmıştır. Amerikan Board Misyonları , yönetimde kolaylık sağlaması için misyonları da istasyonlara ayırmıştır. Bir misyonerin idaresi altında olan ve genellikle şehirlerde kurulan organizasyonlara istasyon denilmektedir. Amerikan Board, Osmanlı topraklarında sürdürmüş olduğu faaliyetlerde genellikle İngiltere tarafından desteklenmiş ve İngiltere'ye ait Protestan misyonerlik örgütleriyle ortaklaşa çalışmalar yürütmüştür. Osmanlı Devleti son yüzyılında misyonerler tarafından istilaya uğramıştır. Gerilemenin her alanda hissedildiği bu yüzyılda dışarıdan ve içeriden Osmanlı Devleti yıpratılmıştır. Osmanlı Devleti dış ve iç tehditlere maruz kalmıştır. Bu sıkıntılı dönemleri fırsat bilen misyonerler Osmanlı alanına hızlı bir giriş yapmıştır. Amerikan misyonerler Anadolu'ya ayak bastıktan hemen sonra eğitim faaliyetlerine girişmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin hemen her bölgesinde okullar açmışlardır. Harput Amerikan Koleji, Milletlerarası İzmir Koleji, Merzifon Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji (Tarsus Saint Paul Enstitüsü), Bursa Amerikan Koleji, Antep Amerikan Koleji, İstanbul Robert Koleji, İstanbul Amerikan Kız Koleji bu okulların Anadolu'da önemli etki yapmış olanlarıdır.

Özet İngilizce :

After leaving the mission movements among the Indians, the American (ie. formally USA) missionaries interested in abroad mission firstly after establishing American Board of Commissioners for Foreign Missions, in 1810. The Board organization has made a mission net in the Ottoman country, too. In this country they classified their mission network in three regions; The Mission of Western Turkey, The Mission of Eastern Turkey and The Mission of Central Turkey. The missions of the American Board have divided missions into different stations in order to work easier and more fruitful. The station is an organisation established generally in the cities under a missionary. The American Board was supported by the British missionaries in the mission movements in the Ottoman Country, and they collaborated with the British Protestant mission organisations. In his last century, the Ottoman State was occupied by the missionaries from different countries of Europe. In this century when regression on every branches of the state was being felt, the Ottoman State has been demolished by the foreign and internal powers. The state has been internally and externally threatened. In this embarrassing term, the missionaries massively occupied the Ottoman country. Soon after the missionaries arrived in Turkey, they started activation of training and education. They opened schools almost in every regions of the Ottoman State, such as Harput American College, Izmir International College, Merzifon American College, Tarsus American College (Tarsus Institute of Saint Paul), Bursa American College, Antep American College, Istanbul Robert College and Istanbul American College for Girls,

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :