Cilt: 2 - Sayı : 1
Projections of Motherland in the Perceptions of the Turk Migrants from Bulgaria to Bursa / Bulgaristan’dan Bursa’ya Göç Eden Türklerin Penceresinden Anavatan Kavramı
Slavka KARAKUSHEVA

9 6

Öz Bulgaristan’dan Bursa’ya göç eden Türk göçmenler için kimlik bakımından sorun yaratan konulardan biri de ‘anavatan’ kavramıdır. Bu göçmenler için anavatan kavramının iki boyutu vardır ve farklı durumlarda bu kavramlardan biri hâkim olmaktadır. Bir tarafta, doğdukları yerle özdeşleşen ‘tarihi anavatan’ kavramı, bir diğer tarafta ise etnik olarak benimsedikleri ‘sembolik anavatan’ kavramı vardır. ‘Öz’ ve ‘yabancı’ kavramlarının kafalarında yarattığı karmaşa nedeniyle göçmenler kendilerini karmaşık durumların içinde bulmaktadır. Geri döneceklerine inandıkları ülkeye etnik ve kan bağlarıyla bağlıdırlar. Bununla birlikte kimlik farklılığıyla yüzleştikleri yeni koşullar için hazırlıklı değillerdir. Geçmişi; sınırın diğer tarafında bırakmak bir nostalji penceresi açar. Her iki vatan kavramı da kişinin algısı ve hem ‘içeri’ hem de ‘dışarı’ bakış açılarından toplum tanımı üzerinde etkilidir. Bu araştırmada ‘yerli’ olma tanımı hakkındaki bu iki aitlik kavramı ve algı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkler; Bursa; göçmenler; anavatan; kimlik; toplum / Turks; Bursa; migrants; motherland; identity; communities.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Slavka KARAKUSHEVA