Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia"

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel televizyon bağlamında izleyici algılamaları: kayseri ili üzerine örnek çalışma

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölümü1, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü2, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televiz
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Kayseri’deki yerel televizyonların izleyiciler tarafından algılanmaları, beklentileri ve izleyicilerin televizyon izleme alışkanlıkları belirlenmiştir. Araştırma basit tesadüfî örneklem yoluyla yüz yüze anket yöntemi ile Kayseri il merkezindeki 900 kişi üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda izleyicilerin Kayseri’deki yerel televizyonları nasıl algıladıkları, demografik özellikleri açısından algılama farklılıkları ortaya konmuş, televizyon izleme alışkanlıkları tespit edilmiştir. Belirlenen beş boyut (görüntü ve ses kalitesi, yerel sorunlara yer verme, haberin doğru-güvenilir olması, program çeşitliliği ve programların kalitesi) kapsamında yerel televizyonların imajları tespit edilmiştir. Araştırma, Kayseri’deki yerel televizyonların yayın politikalarını belirlemelerinde, dolayısıyla izleyicilere üstün hizmet sunmalarında önemli katkılar sağlayacaktır.

Özet İngilizce :

This study explores the television watching habit of the people and the local television perception in the minds of the audience in Kayseri. The survey in this study, is implemented on a randomly selected sample of nine hundred (900) people in Kayseri city center by face to face method. According to survey results, how the people in Kayseri see the local television, the differences of the perception considering demographical characteristics and the watching habits are revealed. With selected 5 factors on mind, (image and sound quality, showing local problems, true-reliable information, program variation and program quality) the image of the local television in Kayseri is indicated. The study will contribute a lot to the determination of the local television broadcast policy and help offer a better service to the audience.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :