Yıl 2001, Cilt: 1 Sayı : 1-2 Sayfalar 88 - 109 2001-06-01
KAMU HİZMETİ SUNUMUNDA YENİ YÖNTEMLER
M. Akif ÇUKURÇAYIR,Hülya EŞKİ
17 261

Öz trenKamu yönetimi alanında önemli bir dönüşüm yaşanmaktadır. Dünyanın her yerinde kamu yönetimi alanında hükümetlerin yapısal ve işlevsel dönüşümünün; yönetişim yaklaşımının ortaya çıkması, yeni yurttaş-hükümet ilişkileri; kamu, özel ve hükümet dışı kuruluşlar arasında politika oluşturmanın yeni süreçleri aracılığıyla gerçekleştirildiği bilinmektedir. Yeniden yapılanma çerçevesinde şu konular gündeme gelmektedir: Devletin küçültülmesi ve etkinleştirilmesi, siyaset - yönetim dengesinin yeniden kurulması, merkezi yönetimlerin rolleri ve işlevleri, yerinden yönetim, yetki aktarımı, personel yönetiminde iyileştirme ve ücret sisteminde köktenci değişiklikler. Hem küresel etkiler, hem de yönetim felsefesinin klasik boyutu göz önünde bulundurularak kamu yönetimi anlayışının ne yönde geliştiği ve hangi sonuçlara ulaşıldığı bu çalışmada tartışılmaktadır.Public administration recently has been going through radical changes throughout the world. In many parts of the globe, sweeping reforms have been under way in restructing and re-defining functions of government in the relations between the citizens and governments and improving the quality of enhancing decision making process. Some subjects of governmental restructing programs include: Deregulation and effectiveness in the public sector Re-defination of the roles and functions of central governments Decentralization and devolution Improvements in the personel management and payment systems This study discusses how globalisation process and changes in the classical approaches to public admnistration influence the new reforms in the world.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2001
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2001


Makalenin Yazarları
M. Akif ÇUKURÇAYIR
Hülya EŞKİ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.