Cilt: 6 - Sayı : 2
Adnan Menderes Dönemi Türkiye Ortadoğu İlişkileri
Hasan YILMAZ

13 6

Öz Ortadoğu ve Arap ülkeleriyle işbirliğini vurgulayan Adnan Menderes,komşu ülkeler ve Arap ülkeleri ile sıkı ilişkiler kurmak istemiştir. Ancakİkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyet Rusya’dan yayılan komünizm tehlikesikarşısında ABD merkezli batı bloğuna yaklaşmayı tercih etmiştir. Buyakınlaşmanın nedenleri arasında ABD’den alınan ekonomik yardımlarve bölgede lider olma isteği söylenmektedir. ABD ve İngiltere’nin bölgedekurdukları pakta dahil olmuş ve birçok Arap ülkesini pakta davet etmiştir.Arap ülkeleri ile ilişkilerin istenilen seviyede gelişmemesi üzerine sondönemlerde Sovyet Rusya ile de görüşme hazırlıkları yapmıştır. Ancakdaha görüşme tarihi kesinleşmeden idam cezasına mahkûm edilmiştir.Menderes 10 yıllık iktidarı boyunca bölgede söz sahibi olabilmek adınaher fırsatı değerlendirmek istemiş, Sovyet tehdidi karşısında ABD’nin veİngiltere’nin yanında yer almıştır. Bu süreçte Bağdat Paktı, Süveyş Krizi,Irak Darbesi, Eisenhower Doktrini gibi gelişmeler dış politikamızda önemlikonular arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler:
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Hasan YILMAZ