Cilt: 6 - Sayı : 2
Kamu ve Özel Sektörde Hizmet Veren Kurum ve Kuruluş Binalarının Engelli Bireylere Uygunluğunun İncelenmesi (Elazığ İl Örneği)
Hediye YILDIRIM

16 5

Öz Belediye yönetiminde olan yerlerin engelliler kullanımı için standartlarauygun olarak hazırlama süresinin 01.07.2015 tarihinde biteceğini biliyoruz.Bu nedenle, bu çalışma Elazığ İl merkezinde bulunan kamu ve özel sektördehizmet veren kurum ve kuruluş binalarının engelli bireylere uygunluğuamacıyla yapılmış olup Elazığ İl merkezinde bulunan 300 tane Kamu veÖzel sektöre ait bina incelemeyi amaçlamaktadır.Araştırmacı tarafından 28 soru içeren Bina Gözlem Formu geliştirildi.Araştırmacı Elazığ il merkezinde bulunan 184 kamu binası, 17 kamu ekbinası ve 84 özel sektöre bağlı ana bina ve 15 özel sektöre bağlı ek binatoplam 300 binada engellilere uygunluğuna bakıldı. Veriler kategorikdeğişkenler için (n) ve yüzde (%) olarak gösterildi.Araştırma sonuçlarına göre, kamu ve özel binaların giriş merdivenlerinin% 62,3’ü standartlara uygun, binaların %65’inin içerisindeki zeminler kaymayan malzemeden yapılmış olduğu belirlenmiştir. Kapı eşiklerininengellilerin rahat geçişine uygun olma durumu tüm binaların %79,3 dür.Kamu ve özel binaların girişinde engelliler için yapılan rampaların % 59,5’i,bina giriş kapılarının % 71,7’si engellilerin kullanımına uygun olmadığı,binalarda bulunan asansörlerin% 90,7’i engellilere uygun olmadığı, binaların% 93,3’ünde engelli danışma merkezinin bulunmadığı, binaların % 82’indetuvalet ve lavaboları engellilere uygun olmadığı, bina içinde bulunan odaların% 95’nin dizaynı engellilere uygun olmadığı, elektrik düğmeleri, prizler vecihazların % 96,7’sinin standartlara uygun olmadığı, binaların % 97,3’üacil durum çıkışlarının engelliler için uygun olmadığı tespit edilmiştir.Elazığ ilinde bulunan kamu ve özel binaların engelliler için çok büyükeksikliğinin olduğu tespit edilmiştir. Binalarda sonradan engelliler içinyapılan birçok düzeltmelerinde standartlara uygun olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Hediye YILDIRIM