Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia"

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Televizyon haberciliğinde magazinleşme olgusu: trt, ntv ve show tv örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
738
DOI :
Özet Türkçe :

Haberin magazinleştirilerek sunulmasının gazetelerin tirajı ve televizyon kanallarının izlenme oranlarını arttırdığı kabul edilmektedir. Haber bültenlerine magazinin sızması ya da ciddi haberlerin dahi magazinleştirilerek sunulması özellikle ticari televizyonlar için vazgeçilmez bir yöntemdir. Magazinleşen medya, ekonomik, siyasal ve toplumsal içerikli haberlere daha az yer vermeye başlamıştır. Bu noktalardan hareketle çalışmada televizyon haberlerinin magazinleşmesi olgusu, Türkiye’de yayıncılık sisteminin üç ayrı kulvarında faaliyet gösteren; kamusal yayıncılık adına TRT 2, tematik yayıncılık adına NTV ve tecimsel yayıncılık adına Show TV isimli televizyon kanalları örneğinde incelenmiştir. Böylelikle sürekli olarak tartışılan “haberlerin magazinleşmesi” olgusunun farklı televizyon kanallarında kendini nasıl konumlandırdığı araştırma kapsamında keşfedilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, haber ve magazin ilişkisine farklı bir perspektiften bakarak bazı ampirik verilere ulaşmak ve teorik düzeyde yapılan tartışmalara güncel veriler ekleyerek kanallardaki farklılaşmanın magazin haberlerinin temsiline nasıl yansıdığını belirlemektir.

Özet İngilizce :

It is a general assumption that the tabloidized presentation of the news increases the circulation of newspapers and the ratings of television channels. The infiltration of magazine attributes into news bulletins or the tabloidized presentation of even serious news is seen as an essential way of television journalism, particularly by commercial television channels. News concerned on economical, political and social issues have begun to lose gradually their coverage percentage in the tabloid media. Taken this as a starting point, the tabloidization phenomenon of television news is studied on three exemplary cases of three separate lanes of the broadcasting system in Turkey, namely the TRT 2 for public television broadcasting, the NTV for thematic television broadcasting and Show TV for commercial television broadcasting. In this way, the scope of this study was to explore how the continuously debated phenomenon of the “tabloidization of the news” was situating itself in different television broadcasting settings. The objective of the study was to look onto the relationship between the news and the trivial tabloid from a different viewpoint, thus, by attaining some empiric data and adding actual knowledge onto theoretical discussions, we aimed to reveal how the differentation in television channels reflects itself onto the presentation of tabloid news.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :