Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia"

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Medya ve ahlaki panik

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
639
DOI :
Özet Türkçe :

Ahlaki panik kavramı, ortak değerler ve çıkarlara tehdit olarak görülen, sapkın davranış sergileyen bireylere ya da gruplara karşı toplumsal ve politik tepkilere atfen kullanılmaktadır. Bu toplumsal tepkilerde medya itici güçtür. Medya bir grubu veya eylemi sapkın olarak tanımlamakta ve onun üzerine yoğunlaşmaktadır. Toplumsal endişe ve histerinin oluşmasına neden olmaktadır. Toplumdaki kanaat önderleri, politikacılar, emniyet yetkilileri, hukuk uygulayıcıları, kanun koyucular toplumda oluşan korkunun ortadan kaldırılması için idari ve yasal düzenlemeler yapmaktadırlar.
Bu çalışmamızda medya araştırmalarında unutulmaya başlanan, ancak kriminoloji, sosyoloji, psikolojide hala etkinliğini koruyan ahlaki panik kuramı incelenmektedir. Kuram ile ilgili sorunlara da değinilen bu çalışmada aynı zamanda Türk ve Dünya medyalarından ahlaki panik oluşturan olay örneklerine de yer verilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The concept of moral panic is used as a reference against threat to common values and interests common to individuals or groups who exhibit deviant behavior, social and political reactions. Media is a driving force in these societal reactions. Media describe a group or an action as heretical and focuses on her. Media led to the creation of social anxiety and hysteria. Opinion leaders in society, politicians, police officers, legal practitioners, legislators are making administrative and legal arrangements to eliminate the consisting fear in the community.
In this study moral panic theory is examined which is starting to be forgotten in media research, but still protect the efficacy in criminology, sociology, psychology. Samples of events which create moral panic from Turkish and world media are given in this study in which theories about the issues are mentioned also.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :