Yıl 2001, Cilt: 1 Sayı : 1-2 Sayfalar 72 - 87 2001-06-01
TÜRKİYE’DE ULAŞTIRMA POLİTİKALARI, KARAYOLLARI VE DEMİRYOLLARININ MUKAYESESİ
Serdar ALTINOK
17 261

Öz trenYaşadığımız yüzyılda tüm ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetler, süratli, güvenli ve yeterli ulaştırma ile mümkün olabilmektedir. Bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ulaştırma hizmetleri önemini korumakta ve artırmaya devam etmektedir. Günümüzde hızlı, güvenli, rahat ve huzur içerisinde yapılan ulaştırma gelişmişliğin ve ekonomik gücünde önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan ülkemizde de ulaştırma hizmetlerinin, özellikle demiryolu-karayolu maliyetlerinin iyi değerlendirilip çağın gerek ve standartlarına uygun olarak geliştirilmesi ve ülkenin gelişiminde gerekli plan ile programların oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda yapmış olduğum araştırma sonucunda ele alınan bu makalede önce ulaştırma ve önemine değinilmiş, daha sonra ise demiryolu-karayolunun karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca bunun yanında tarihi seyir içerisinde meydana gelen gelişim süreci de incelenmiş olup, Türkiye’de demiryolu sektörünün geliştirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur.In our century, All economical social, cultural and touristic facilities are available through the rapid, confident and satisfactory transporting. Transportation has continued to protect its position steadily in every country. Nowadays rapid, confident, comfortable and safety transportation reflects substantional sign of development modernity power. In this aspect, the tranporting facilities, espacially the cost of highway and railway should be evaluated efficiently and there should be created plans and programs for the developments of country. In this essay, transportation and its value will be examined and then there will be realized comparation between highway and railway. Moreover, after being analyzed the historical process of development, then development of railway will be given emphasize in Turkey.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2001
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2001


Makalenin Yazarları
Serdar ALTINOK
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.