Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia"

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel kültürel ilişkilerin geleceği: bulut kültürü

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü1, Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü2
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojik gelişimle gelen değişimin kültürel, ekonomik ve sosyal yaşam üzerinde yarattığı etki bulut kültürü kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu etki kültürel yapının yeniden inşasına, enformasyon akışının yeniden yapılanmasına, bilimsel araştırmaların işbirliği ekseninde profesyonelleşmesine, kamu diplomasisinin çoklu etkileşim ve erişimle teknoloji desteğiyle şekillenmesine, “katılımcı anlayışın” yaygınlaşarak otoriter gücü sınırlamasına ve kontrol artışına zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda, çalışmada bulut kültürü kavramı çerçevesinde bireysel ve toplumsal yaşamda ve dolayısıyla 21.yy’da küreselleşen dünyada yaşanan değişimin gözler önüne serilmesi amaçlanmaktadır. Leadbeater’ın iletişim literatürüne kazandırdığı “bulut kültürü” kavramı ekseninde ve alana ilişkin literatür taramasıyla kavramın yorumlanması çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

Impression of the change which comes with technological development introduces the concept of “cloud culture” to cultural, economical and social life. The impression brings about reconstruction of cultural structure, restructring of information flow, professionalize of scientific research with cooperation, taking a new meaning of public diplomacy with sustaining of multiple interaction, fast access and technology, diffusion of participant understanding to restriction authoritairan power and increase of getting under control. In this study, it is aimed to underline the significance of cloud culture bringing into change of individual and social life in the new era of 21th century. Methodology of this study contains literature reviewing and interpreting within the terms of “cloud culture” which is coined in the communication literature by Leadbeater. This study has basic importance because of impression of technology which is dynamo of 21th century within the discussing of new concept and introducing of communication literature.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :