Yıl 2002, Cilt: 2 Sayı : 3 Sayfalar 92 - 114 2002-06-01
SANAYİ İŞLETMELERİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMI: SORUNLAR, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Hasan Kürşat GÜLEŞ
27 261

Öz trenÇalışmada Türkiye'de faaliyette bulunan sanayi işletmelerinde bilişim teknolojileri kullanım düzeyini, amaçlarını ve sorunlarını tespit etmeye yönelik bir araştırmanın bulguları değerlendirilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre ülkemiz sanayi işletmelerinde bilişim teknolojileri kullanım düzeyi artmakla beraber işletmeler henüz bilişim teknolojileri kullanımının başlangıç aşamasındadırlar. İstatistiksel analizler işletmelerin bilişim teknolojileri uygulamasında örgüt içi bilgi yönetiminde etkinlik sağlamaya daha çok önem verdiklerini göstermektedir. Bilişim teknolojileri kullanımında karşılaşılan temel sorunlar çalışanların eğitiminin yetersizliği ve teknolojinin çok hızlı demode olması olarak tespit edilmiştir.This study discusses the results of a survey that focuses on studying and elaborating information technology implemantation in Turkish Manufacturing Firms. The empirical data gathered through the survey indicates that although information technology implementation level has increased companies are still at the early stages of the implementation cycle. Statistical analyses indicates that companies are mainly concentrated on improving the efficiency of internal rather than external information management. The study revealed that major problems in information technology implementation are "skill levels of workers" and "rapid change in information technology"

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2002
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2002


Makalenin Yazarları
Hasan Kürşat GÜLEŞ