Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia"

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internet reklamcılığında web sitesi tasarımının önemi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
667
DOI :
Özet Türkçe :

Fark edilme kavramı rekabet edebilme şansını yakalamanın ön koşulu olarak düşünüldüğünde, web tasarımı olgusu, iletişim dünyasında neredeyse sonsuz sayıda mesajın birbiriyle yarışında dikkat çekmenin en önemli unsuru olarak görülebilir. En etkili iletişim görsel duyu kanallarıyla gerçekleşmektedir. İnsanda görme yetisi algılamada çok önemli rol oynamaktadır. Çoğu zaman kelimelerin yetersiz kaldığı durumlarda bir gösterge, bir fotoğraf, algılamayı kolaylaştırmaktadır. Web tasarımlarında da görsel hiyerarşiyi oluşturmak hem dikkati istenilen yöne kaydırmak hem de kullanıcının algılamasını kolaylaştırarak sitede zihinsel yorgunluğa düşmeden dolaşmasını ve bağlı kalmasını sağlamak için gerekli bir unsurdur. Siteyi oluştururken görsel anlamda hiyerarşik bir yapının oluşturulması içeriğin daha rahat algılanmasını ve gözü rahatsız etmeyen bir görüntünün oluşmasına yardımcı olmaktadır. Çalışmada, kurumların internet reklamcılığı alanında web sitesi tasarımlarıyla rakiplerinin önüne nasıl geçebilecekleri ve bu tasarımları oluşturan önemli bileşenlerin neler olduğu açıklanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

As the concept of being recognizable is considered as the precondition of staying competitive, the phenomenon of web site design can be viewed as the most important factor in attracting attention in the world of communication where virtually infinite numbers of messages are competing for attention. The most effective communication is achieved through visual perception. Sight plays a most important role in human perception. A sign, a picture facilitates understanding where words are falling short. In website design, establishing a visual hierarchy is a requirement for directing attention in a desired way, as well as facilitating user perception and to prevent mental fatigue that he/she could be able to surf easily and staying online for a long time. Establishing a visual hierarchy is instrumental for achieving perception convenience and avoiding eye irritation in web site design. The study tries to explain the virtues of web site design in internet advertising for standing out of the competition and to define the essential components of this design.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :