Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia"

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin medyayı kullanmaya yönelik tutumlarının belirlenmesi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
523
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin medya okuryazarlığı bağlamında medyaya yönelik tutumlarını ortaya koymak ve medya okuryazarlığı dersinin neden gerekli olduğunu irdelemektir. Araştırmanın evrenini, 2009-2010 eğitim- öğretim yılında Kayseri Sümer İlköğretim Okulu’nda medya okuryazarlığı dersini henüz almamış olan 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan toplam iki yüz öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin medyaya yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Verilerin frekans ve yüzdelerine bakılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin kitle iletişim araçları içinde önceliği televizyona verdiklerini, televizyonu daha çok eğlenmek amacıyla izlediklerini, takip ettikleri programların başında dizilerin geldiğini, çocuk programlarının ise takip edilmediğini, kendilerine sunulan tüm iletileri “doğru bilgi” olarak algıladıklarını, seçici olmadıklarını, sunulan iletileri ve bilgileri güvenilir bulduklarını söylemek mümkündür

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to identify primary school students’ attitudes toward the media and to examine why necessary media literacy course is. The survey method was used to determine students' attitudes toward the media. The research population covers 200 students who are all sixth, seventh and eighth grader and they haven’t taken any media literacy course yet at the academic year of 2009-2010 at the Kayseri Sumer Primary School. Frequency and percentage of data were examined. According to the results of the study: students give priority to TV among mass media and generally they watch TV for having fun. Also, they watch soap operas more than children programs and all messages that offered them via media are perceived as "right information". In all media messages are thought reliable by students

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :