Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia"

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iletişim yaklaşımıyla bir değer önermesi: işveren markalaması

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
743
DOI :
Özet Türkçe :

Markalar kurum ve kuruluşları rakiplerinden ayırt etmeye yarayan en önemli özelliklerdir. Bir kurumun marka haline gelmesiyle elde edeceği en önemli kazançlardan biri hedef kitlelerin zihninde olumlu imaj yaratmak ve dolayısıyla kurumun itibarını arttırmaktır. Markaların çoğunlukla dış hedef kitleler üzerinde bilinirliği arttırmak amacıyla oluşturulduğu düşünülmektedir. Fakat kurumların en önemli hedef kitlelerinden biri mevcut ve potansiyel çalışanlarıdır. Çalışma performansının arttırılması, kurum kültürünün, kurumsal davranışın ve kurumsal kimliğin oluşturulması kurumların çalışanlarıyla bir bütün olarak algılanmasına bağlıdır. Bu amaçla kurumlar işveren markalarından yararlanmaktadırlar. İşveren markalaması bir kurumun marka kimliğini “işveren” olarak konumlandırmasıdır. Kurumlar bu yönleriyle rakiplerinden daha ayrıcalıklı bir yere ve “çalışmak için ideal yer” imajına sahip olurlar. Her ne kadar işveren markalaması uygulama ve teoride daha çok insan kaynakları programlarının birer parçası olarak görünse de işveren markalarının oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması bir takım iletişim çabalarını gerekli kılar. Bu çalışmayla işveren markasının temel özellikleri iletişim disiplini çerçevesinden değerlendirilmekte ve ortaya konan çeşitli örneklerle işveren markasının iletişim uygulamalarındaki yeri irdelenmektedir.

Özet İngilizce :

Brands of institutions and organizations are the most important features for distinguishing them from their competitors. The most important gain of becoming a brand in the minds of the targeted audience is to create a positive image and thus enhance the reputation of the institution. I has been thought that brands have been created in order to increase awareness of organisations by the external target audiences . However, one of the most important target group of institutions are their current and potential employees. Increasing the work performance, corporate culture, corporate behavior and corporate identity depend on the perception of employees as a whole. For this purpose, corporations can benefit from the brands of employers. Employer branding is identified as institution's brand identity for positioning as an “employer”. Therefore the institutions will become than their compatitors an ideal and privileged place to work in. Although the employer branding practice and in theory may seem more human resources programs as part of the establishment of the employer brand and ensure the sustainability , it needs some efforts of communication. In this study basic features of the framework of the comunication discipline is evaluated and set out of the employer brand communication applications, where various examples are also discussed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :