Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia"

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iletişim fakültesi öğrencilerinin internet kullanım eğilimleri üzerine ampirik bir çalışma

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü1
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde bilgisayar ve elektronik iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucu ortaya çıkan ve hızla yayılan bir iletişim aracı olarak İnternet, diğer bütün iletişim teknolojilerinin yaptığı gibi modern toplumlarda insanların yaşam tarzları üzerinde etkili olmaktadır. Toplumların, insanların yaşam tarzları üzerinde bu denli etkili olan bir araç olarak İnternet’in kimler tarafından kullanıldığı, ne sıklıkla kullanıldığı ve kullanılırken de ne tür faaliyetlerin çevrimiçi ortamda gerçekleştirildiği, bu aracın toplumsal etkilerinin anlaşılabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Gazete, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının toplum üzerinde ne denli etkisi olduğunu düşündüğümüzde; İnternet’in, kullanıcıların toplumsal hayatı üzerindeki rolünü anlamaya başlamamızın da ne kadar gerekli olduğu görülmektedir. Bu sebeple İnternet’in toplumsal etkilerinin anlaşılabilmesi ve İnternet kullanıcılarının çevrimiçi ortamda ne tür faaliyetleri ne sıklıkla gerçekleştirdiklerinin ortaya konulabilmesi amacıyla nicel bir çalışma yapılmıştır. Bu araştırmanın konusunu, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitim ve öğrenim faaliyetlerini sürdüren birinci sınıf öğrencilerinin araştırma referans periyodu içerisinde İnternet’i kullanarak ne tür faaliyetleri ne sıklıkla gerçekleştirdiklerinin tespit edilmesi ve demografik faktörlerin, İnternet’te gerçekleştirilen faaliyetler üzerinde etkilerinin olup olmadığının oluşturulan hipotezler ışığı altında analiz edilmesi oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları deneklerin, birçok faaliyeti gerçekleştirmek için İnternet’i bir araç olarak kullandıklarını göstermiştir. Bulgular, deneklerin gün içerisinde toplam İnternet kullanım süresi uzadıkça ve hane geliri arttıkça kişisel faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla İnternet’i ne sıklıkla kullandıkları grubu içerisinde yer alan faaliyetleri daha sıklıkla gerçekleştirdiklerini ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

Internet, a communication tool that has arose from the developments occurring in the computer and electronic communication technologies in the last quarter of the 20th century and that has rapidly become widespread, has impacts on the life styles of people in modern societies, like any other communication technology has done so far. In order to understand the social impacts of this tool, it is crucially significant to discover who uses Internet, a tool having such impacts on societies and life styles of people, and how often it is used, and which activities are performed online. Considering the huge effect of mass communication tools such as newspapers, radio and television on society; it is also noted how significant it is to start understanding the role played by Internet on the social lives of users. Therefore, a quantitative study has been conducted to understand the social effects of Internet, to reveal which activities Internet users perform online, and how often they perform such activities. The subject of this research is to identify which activities the first class students of Communication Faculty at Istanbul Commerce University perform by using Internet within the research reference period and how often they perform such activities, and to analyze if the demographic factors have any impact on the activities performed via Internet in the light of the hypotheses made. The results of the research revealed that the participants perform various activities using the Internet as a medium. Findings showed that the participants during the day in total Internet usage time longer, and household income increases, more often perform actions found in the group of how often Internet is used to perform personal activities.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :