Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia"

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gündem koyma ve saptama yaklaşımında bir araştırma geleneği ve tasarımı olarak çerçeveleme

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
667
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilimler ve medya araştırmaları alanlarında çalışmalarını sürdüren bilim insanlarının; medyanın gündem koyma ve saptama rolüne odaklanan ve medyanın, kamusal tartışma olanaklarının genişlemesinde belirgin bir rol oynadığını öne süren araştırmaları ile medyanın potansiyel olarak tutumlarla ilgili güçlü etkilere sahip olduğu düşüncesine dayanan çerçeveleme yaklaşımı bağlamında gerçekleştirilen ve özellikle de haber metinleri üzerinde yapılan çalışmalarda çerçeveleme üzerine odaklanan siyasal etki araştırmalarını karşılaştırmaktır. Bu amaçla çalışmada, ilk olarak çalışmanın kuramsal tartışma alanını oluşturan gündem koyma ve saptama yaklaşımı ile çerçeveleme yaklaşımı değerlendirilmektedir. Daha sonra da, bu çalışmada ele alınan kuramsal yaklaşımlar ile ilgili yöntembilimsel değerlendirmelerin de ortaya konulabilmesi için gündem koyma ve saptama yaklaşımındaki araştırma gelenekleri ve tasarımları ile birinci aşama (geleneksel) ve ikinci aşama (çerçeveleme) araştırmaların nitelikleri açıklanmaktadır. Bununla birlikte, bu çalışmada, söz konusu yaklaşımlar ile ilgili olarak kuramsal, kavramsal ve yöntembilimsel karmaşanın önlenebilmesi için bu yaklaşımların ve araştırma gelenek ve tasarımlarının genel yapısı literatür taraması ile netleştirilmektedir

Özet İngilizce :

The aim of this study is to compare the researches of scientists working in the field of social sciences and media studies which focus on the role of media in agenda setting and arguing that media plays a significant role in the extension of public discussion opportunities, and the researches on political impact which are performed with respect to the framing approach based on the idea that media potentially has powerful effects regarding approaches, and which focus especially on framing in the studies on news texts. For this purpose, this study will initially evaluate agenda setting approach and framing approach which constitute the theoretical discussion. Secondly, in order to introduce the methodological evaluations on the theoretical approaches used in this study, research conventions and designs in the agenda setting approach and the characteristics of first level (conventional) and second level (framing) researches will be described. In addition, the general structure of these approaches and research conventions and designs will be clarified by a literature survey in order to prevent the theoretical, conceptual and methodological confusion about these approaches.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :