Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia"

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Frankfurt okulu’ndan postmodernizme televizyona dair eleştirel perspektifler

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1, Kaliforniya Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Karşılaştırmalı Eğitim Bölümü2
Görüntülenme :
649
DOI :
Özet Türkçe :

Modern iletişim çalışmalarının mucitlerinden biri olan Paul Lazarsfeld (1942), “idari araştırmalar” ile “eleştirel araştırmaları” birbirinden ayırmıştır. Lazarsfeld, şirketler ve devlet kuruluşları için yapılan ampirik araştırmaları idari araştırmalara dahil ederken, eleştirel araştırmaları da Frankfurt Okulu’yla ilişkilendirmiştir. Bunlardan eleştirel araştırmalar medyayı toplumsal hayat içinde daha geniş bir bağlamda ele almakta ve yapısı, amaçları, değerleri, mesajları ve etkileri açısından sorgulamaktadır. Dahası, eleştirel araştırmalar medyayı değerlendirirken eleştirel perspektifler geliştirmiştir. 1940’lardan bu yana, medya ve televizyona ilişkin çok sayıda eleştirel yaklaşım geliştirilmiştir. Ben de bu çalışmada, öncelikle televizyon çalışmalarına eleştirel yaklaşımların başlatıcısı olarak Frankfurt Okulu’nu ele alacağım. Sonra da, çok sayıda teorisyenin (sonradan eleştirel televizyon çalışmalarında adlandırıldığı haliyle) temsil politikalarını nasıl değerlendirdiğini, sınıf, toplumsal cinsiyet, ırk ve cinsellik sorunlarını, ayrıca medya temsiline ve sosyal yaşama ilişkin diğer ana unsurları nasıl irdelediklerini tartışacağım. Bunun ardından, kültürel çalışmalardaki postmodern dönüşün önceki eleştirel modellere nasıl karşı çıktığını ve televizyon çalışmalarına ilişkin ne tür alternatif yaklaşımlar sunduğunu ele alacağım. Son olarak da, televizyon ve medya kültürüne eleştirel yaklaşım konusunda bazı yorumlarda bulunacak, televizyonun üretimini ve politik ekonomisini, etki araştırmalarını ve televizyonun izleyici tarafından kullanımını içine alan kapsamlı bir eleştirel model sunacağım. Bu çalışmada da gösterildiği gibi, eleştirel medya ve televizyon çalışmalarına böylesi çok boyutlu bir yaklaşım ilk olarak Frankfurt Okulu tarafından getirilmiş ve farklı coğrafyalardaki başka bir çok televizyon teorisyeni tarafından İngiliz kültürel çalışmalarından eleştirel feminizme kadar uzanan ve çoğu kez birbiriyle çatışan perspektiflerle geliştirilmiştir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :